Previous Next

Cem Sultan – II. Bayezid Mücadelesi – 15.02.2019

Ey serâser âleme sultan Süleyman’ım baba
Tende canım canımın içinde cananım baba
Bâyezid’ine kıyar mısın benim canım baba
Bî-günahım Hak bilür devletlü sultânım baba.

Continue reading

Hindistan’da bir âdet! – 15.02.2019

Eski zamanlarda Hindistan’ın garip bir âdeti varmış. İnsanlar her yüzyılda bir, genç-yaşlı hep beraber büyükçe bir meydanda toplanırlarmış. Herkes yerini aldığında kralın tellalı çıkar, meydanın tam ortasında dikili olan bir taşı göstererek;

Continue reading

Bari Tevbe Kıl Canım Oğul – 11.02.2019

Ey demâdem mazhar-ı tuğyân u isyanım oğul
Takmayan boynuna hergiz tavk-ı fermanım oğul
Ben kıyarmıydım sana ey Bâyezid Hân’ım oğul
Bî-günahım dime bâri tevbe kıl canım oğul 

Continue reading

Altın Orda Devleti’nin Yıkılışı ve Rusya – 08.02.2019

“İşini bilen, tedbirli, mert ve şecaat sahibi, uyanık bir kişi;
binlerce tedbirsiz lakayt kişiden iyidir.”
Emir Timur

Continue reading