7 Haziran 2017 archive

Altın zincirin ondört halkası

Abdülhâlık Goncdüvânî’den İmam-ı Buhariye; Seyyid Emir Külâl’dan Hacegi Muhammed Emkenegi’ye Özbekistan evliyaları… “Eğer bütün halleri ve buluşları bize verseler, fakat ehl-i sünnet itikadını kalbimize yerleştirmeseler halimi harap, istikbalimi karanlık bilirim. Şayet bütün haraplıkları, çirkinlikleri verseler ve kalbimizi ehl-i sünnet itikadı ile süsleseler hiç üzülmem” Ubeydullah-ı Ahrar    Özbekistan; Buhar,. Semerkand, Taşkent, Fergana, Tirmiz ve Urgenç …

Okumaya devam edin »