7 Temmuz 2017 archive

Kanuni Dönemi İlim ve Fikir Hareketleri

XVI. yüzyıl, Türk tefekkürünün de altın çağıydı Osmanlı, siyasî ve askerî alanda dünyanın bir numaralı ve rakipsiz gücü haline gelirken, impa­ratorluğun hemen her köşesinde, büyük kültür merkezleri açılmıştı. Böylece tıp, matematik, ast­ronomi, tarih, coğrafya, dinî ilimler ve edebiyatta çok sayıda seçkin şahsiyet yetişti. Kuruluşundan itibaren devam eden Osmanlı yükselme trendi, Ankara mağlubiyeti (1402) ile bir …

Okumaya devam edin »