Ekim 2017 archive

İlmi Makaler

1- XVI. Yüzyılda Tokat Medreseleri 2- XVI. Yüzyılda Amasya Şehri 3- XIV ve XVI. Yüzyıllarda Tokat Cami ve Mescidleri 4- Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Hizmeti Geçen Alpler ve Gaziler 5- Osmanlı İdaresinde Uyvar’ın Hazine Defterleri ve Bir Bütçe Örneği 6- Eşrefoğulları Beyliği 7- Efsaneleştirilen Gerçek: Osmanlıların Rumeli’ye Geçişi 8- XV. – XVI. Asırlarda Tokat Şehrinde İktisadi …

Continue reading

Biyography

Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞİRGİL He was born in 1959 in Boyabat in Sinop at Turkey. He completed his high school education here. He attended to Atatürk University, Literature Faculty History Department and graduated in 1982. In 1983 he started to work as research assiastant in Yeniçağ Department in the same department. In 1985 he completed …

Continue reading

Hayatı

1959′da Boyabat’ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini aynı yerde tamamladı. 1978′de girdiği Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nden 1982′de mezun oldu. 1983′te aynı bölümdeki Yeniçağ Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak vazifeye başladı. 1985′te Yüksek Lisansı’nı tamamladı. 1989′da Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’ne naklen geçiş yaptı. 1990′da “Osmanlı Taşra Teşkilatı’nda Tokat (1455-1574)” isimli …

Continue reading

V. Murad Han’ın Şahsiyeti

Sultan V. Murad Han, Sultan Abdülmecid Han‘ın oğlu olup, 21 Eylül 1840’ta Şevkefzâ Kadınefendi‘den doğmuştu. Sultan Abdülmecid’in ilk doğan şehzadesi olduğu için dünyaya gelişi ba­basını çok sevindirmiş ve bu münasebetle büyük şenlikler yapılmıştı. Küçük yaşından beri güzel, sevimli, yumuşak huylu, zeki, ha­fızası kuvvetli, açık fikirli ve çok sabırlı olmakla temayüz etmişti. Sarayda pek büyük bir …

Continue reading

Abdülaziz Han’ın Şahsiyeti

Abdülaziz Han, 7-8 Şubat 1830 tarihinde II. Mahmud Han ile Pertevniyal Valide Sultanın evlatları olarak dünyaya geldi. Doğumu nedeniyle İstanbul’da bir hafta geceleri donanma şenlikleri yapılırken Yedikule’den toplar atıldı. Ağabeyine nazaran daha gürbüz ve gösterişli bir bünyeye sahip olan Abdülaziz’e küçük yaşından itibaren din ve fen ilimleri öğretme­si için, zamanın âlimlerinden Hasan Fehmi Efendi vazifelendirildi. …

Continue reading