4 Şubat 2018 archive

Süzme çeşmin – Râsih bey

Süzme çeşmin gelmesin müjgân müjgân üstüne Urma zahm-ı sîneme peykân peykân üstüne Rîze-i elmâs eker her açtığı zahma o şûh Lutfu var olsun eder ihsân ihsân üstüne Dilde gam var şimdilik lutfeyle gelme ey sürûr Olamaz bir hânede mihmân mihmân üstüne Yârdan mehcûr iken düşdük diyâr-ı gurbete Dehr gösterdi yine hicrân hicrân üstüne Hem mey …

Okumaya devam edin »

Seherde – İsmail Hakkı Bursevi

Seherlerde eser bâdı tecellî, Uyan ey gözlerim vakt-i seherde. Açılır gonce-i ihsânı küllî, Uyan ey gözlerim vakt-i seherde.   Tecellî bağına girmek dilersen, Hakikat güllerin dermek dilersen, Cemâl-i Hazreti görmek dilersen, Uyan ey gözlerim vakt-i seherde,   Hicâb-ı gafleti kaldır aradan, Görürsün vech-i bâki her yanadan, Uyursun sen, uyumaz ol yaradan, Uyan ey gözlerim vakt-i …

Okumaya devam edin »

Rum Gazileri – Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu

I Onlar ki , at üzre ömürler boyu, Türk’ün Rum’a giden yolu oldular. Şol Anadolu’yu vatan eyleyen, Gaziler, şehitler, kolu oldular… Oğuz çınarının gün batısına, Uzanan en görlü dalı oldular… Küfür diyarını yuyup yıkayan, Mavera nehrinin seli oldular. Kimi gün fırtına, kasırga boran… Kimi gün de seher yeli oldular. Batıl ikliminde diyar-ı Rum’un, Hakk’ın kılıç …

Okumaya devam edin »

Ferman-ı aşka – Baki Efendi

Ferman-ı aşka can ile var inkıyadımız Hükm-i kazaya zerre yok inadımız   Baş eğmezüz edaniye dünya-yı dün içün Allahadur tevekkülümüz i’timadımız   Biz müttleka-yı zer-keş-i caha tayanmazuz Hakkun kemal-i lutfunadur istinadumuz   Zühd ü salaha eylemezüz iltica hele Tutdı egerçi alem-i kevni fesadımız   Meyden safa’yı batın-ı humdur garez heman Erbab-ı zahir anlayamazlar muradımız   …

Okumaya devam edin »

Sâkiya mey sun ki – Avni

Sâkiyâ mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider İrüşür fasl-ı hazan bâg ü bahâr elden gider Her nice zühd ü salâha mail olur hâtırum Gördügümce ol nigân ihtiyar elden gider Şöyle hâk oldum ki âh itmeğe havf eyler gönül Lâ-cerem bâd-ı sabâ ile gubâr elden gider Gırra olma dilberâ hüsn ü cemâle kıl vefa …

Okumaya devam edin »