4 Şubat 2018 archive

Geçme ha geçme – Osman Dağlı

Sana nasihatim var eylen yolcu Çürük köprülerden geçme ha geçme Mertlere haramdır namerdin suyu Ab-ı hayat olsa içme ha içme. Mürşit olmayınca müşkül çözülmez Dibi görünmeyen gölde yüzülmez Hakkın pazarında ayrı gezilmez Bir seni bir beni seçme ha seçme. İnsan dükkan dükkan şehre misaldir Keramet ehlinin keremi boldur Senden sana gitmek bir uzun yoldur Kendini …

Continue reading

Müstekim Ol Hazret-i Allah Utandırmaz Seni – Said Paşa

Sen usandırma eli el de usandırmaz seni Hilekârlık eyleme kimse dolandırmaz seni Dest-i a’dâdan soğuk su içme ki kandırmaz seni Korkma düşmandan ki âteş olsa yandırmaz seni Müstakîm ol Hazret-i Allâh utandırmaz seni Halk arasında adâvet sû-i zandandır bütün İhtilâl-i mülket-i âlem fitendendir bütün Öldürenden bilme cürmü suç ölendedir bütün Ne fenâlık görsen elden sanma …

Continue reading

Bağ-ı Dehrin – Nabi Efendi

Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz Biz neşâtın da gamın da rûzgârın görmüşüz. Çok da mağrûr olma kim meyhâne-i ikbâlde Biz hezârân mest-i mağrûrun humârın görmüşüz. Top-ı âh-ı inkisâre pây-dâr olmaz yine Kişver-i câhın nice sengîn-hisârın görmüşüz. Bir hurûşiyle eder bin hâne-i ikbâli pest Ehl-i derdin seyl-i eşk-i inkisârın görmüşüz. Bir hadeng-i cân-güdâz-ı âhdır …

Continue reading

Hoşça bak zatına – Şeyh Galip

Ey dil ey dil niye bu rütbede pür gâmsın sen Gerçi vîrâne isen genc-i mutalsamsın sen Secde-fermâ-yi melek zât-ı mükerremsin sen Bildiğin gibi değil cümleden akvâmsın sen Rûhsun nefha-i Cibril ile tev’emsin sen Sırr-ı Hak’sın mesel-i İsi-i Meryem’sin sen Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen Merteben ayn-ı müsemmâdadır …

Continue reading