Şubat 2018 archive

Ferman-ı aşka – Baki Efendi

Ferman-ı aşka can ile var inkıyadımız Hükm-i kazaya zerre yok inadımız   Baş eğmezüz edaniye dünya-yı dün içün Allahadur tevekkülümüz i’timadımız   Biz müttleka-yı zer-keş-i caha tayanmazuz Hakkun kemal-i lutfunadur istinadumuz   Zühd ü salaha eylemezüz iltica hele Tutdı egerçi alem-i kevni fesadımız   Meyden safa’yı batın-ı humdur garez heman Erbab-ı zahir anlayamazlar muradımız   …

Continue reading

Sâkiya mey sun ki – Avni

Sâkiyâ mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider İrüşür fasl-ı hazan bâg ü bahâr elden gider Her nice zühd ü salâha mail olur hâtırum Gördügümce ol nigân ihtiyar elden gider Şöyle hâk oldum ki âh itmeğe havf eyler gönül Lâ-cerem bâd-ı sabâ ile gubâr elden gider Gırra olma dilberâ hüsn ü cemâle kıl vefa …

Continue reading

İşitim ey gafiller – Yunus Emre

İşitin ey gafiller Aşk bir güneşe benzer Aşkı olmayan gönül Sanki bir taşa benzer   Nefsin şehveti başka Hiç benzemez bu aşka Aşk dediği hisleri Tuzsuz bir aşa benzer   Aşk ile gönül yanar Nefis bundan ne anlar Nefsi azmış kimsenin Gönlü bir kışa benzer   Kalb bu aşkı tadınca Rabbe aşık olunca Beden kafesinde …

Continue reading

İmparatorluğa Mersiye – Osman Yüksel Serdengeçti

Bin yıl oldu toprağına basalı Hayli oldu kılıçları asalı, Bülbüllerin onun için tasalı, Sazlar kırık, ayar tutmaz telleri, Biz neyledik o koskoca elleri?.. Yol görünür, hakan emir verirdi, Dalga dalga ordularım yürürdü, Hamlemizden dağlar taşlar erirdi, Dolu dizgin aştık nice belleri, Biz neyledik o koskoca elleri?..   Yıldız doğar, talihimiz belirir, Sabah olur, ulufeler verilir, …

Continue reading