3 Kasım 2018 archive

Osmanlının Anayasası – Osman Gazi Han

Âkıbet-i kâr budur herkese Bâd-ı fenâ pîr ve civâna ese Azm-i beka eyler isem ben bu dem Devlet-i ikbâl ile ol muhterem! Devlet-i ikbâl ile ol muhterem! Rihlet edersem bu cihandan ne gam. Lik vasiyet ederim gûş kıl! Gayrı gam-ı deni ferâmuş kıl! Dilerim ey sâhib-i ikbâl ü câh! itmeyesin cânib-i zulme nigâh! Adl ile …

Continue reading