Kasım 2018 archive

Osmanlının Anayasası – Osman Gazi Han

Birbirini gördü çün ol iki şâh, Hasret ile eylediler âh u vâh Mebde-i şâhân-ı felek iktidâr, Hazret-i Osmân-ı velâyet-şi’âr Gördü melûl oldı o şâh-i güzîn, Didi ki ey cân ü dil olma hazîn, Âkıbet-i kâr budur herkese, Bâd-ı fenâ pîr ve civâna ese, Azm-i beka eyler isem ben bu dem, Devlet-i ikbâl ile ol muhterem! Çünki …

Devamını oku

Âlimler güneş gibidir! 02.11.2018

Ömrü köylerde geçmiş, geceleri dağ, bayır ve kırlarda dolaşmış olanlar mutlaka görmüşlerdir. Çok ufak, ele avuca gelmeyecek ateş böcekleri ışıl ışıl parıldarlar. İşte birisi merakla, o böceklerden birine sormuş: “Ey geceleri ışık saçan minik böcek! Gündüz neden hiç ortada yoksun, niçin görünmezsin?” Ateş böceği bu suale öyle manidar bir cevap vermiş ki! Akıllılar alkış tutarlar! …

Devamını oku

image_pdfimage_print