Aralık 2018 archive

Bu zata dikkat! 07.12.2018

B Fazlurrahman!.. 1919 yılında Pakistan’ın Hazara şehrinde doğan Fazlurrahman, 1940’ta Pencap Üniversitesi Arapça bölümünü bitirdi. 1942’de aynı üniversiteye asistan olarak girdi. Burada başladığı doktora çalışmasını, daha sonra İngiltere’ye giderek devam ettirdi. Daha on yaşında iken Kur’ân-ı kerimi ezberlemiş ve uzun yıllar boyunca tanınmış Ehl-i sünnet âlimlerinden dersler alarak yetişmiş olmasına rağmen İngiltere’deki hocaları, kendisinin İslam felsefesi(!) …

Continue reading

Osman Gazi ve Osmanlı Anayasası II

Tarih ve İnsan 97. Bölüm 03.12.2018

Tarih ve İnsan 97. Bölüm

Continue reading

Osman Gazi ve Osmanlı Anayasası I – 03.12.2018

İlgili makale : https://bit.ly/2PhlEgX

Continue reading