Ocak 2019 archive

Sakın aldanma! 18.01.2019

Yalancı dünyâya aldanma yâ hû, Bu dernek dağılır dîvân eğlenmez. İki kapılı bir virânedir bu, Bunda konan göçer, konuk eğlenmez.

Continue reading

Sarıkamış’ı unutmamak! 11.01.2019

5 Ocak Cumartesi günü Sarıkamış’ta idim. Sarıkamış faciasının 104. yıl dönümü münasebetiyle bir programa katıldım. Öncelikle belirtmek gerekirse Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey’i tebrik etmek lazım. Zira Sarıkamış faciası, tarihimizin unutulmuş sayfalarından birisi idi. Başkanımız Erdoğan Bey, dokuz sene önce büyük bir duyarlılıkla Sarıkamış’ı milletimize hatırlatmayı başardı.

Continue reading

Merdim Deme Zinhar – 14.01.2019

Merdim dime zinhar seni meydâna çekerler Da’vâ ideni bahs-ile burhana çekerler Kaldırma sakın başını kibr ile semâya Müstekbir olan serkeşi nîrâna çekerler

Continue reading

Sultan Alparslan’dan Bin Yıllık Ders – 10.02.2019

Sevgili dostlar hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Türk Devletleri şöyle ilk müslüman Türk Devletinden itibaren aldığımızda, İdil Bugarları, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Memlükler, Osmanlılar, Anadolu Beylikleri, Büyük Selçukluların yıkılmasından sonra ortaya çıkan beylikler, Mengücekler, Danişmendliler, Artukoğulları. Sevgili dostlar her birini incelediğimiz zaman % 99 şunu görürüz hepsi Ehli Sünnet vel Cemaat itikadına mensuptur, hepsi dört mezhebten birine mensuptur. …

Continue reading