12 Ocak 2019 archive

Sultan Alparslan’dan Bin Yıllık Ders – 10.02.2019

Sevgili dostlar hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Türk Devletleri şöyle ilk müslüman Türk Devletinden itibaren aldığımızda, İdil Bugarları, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Memlükler, Osmanlılar, Anadolu Beylikleri, Büyük Selçukluların yıkılmasından sonra ortaya çıkan beylikler, Mengücekler, Danişmendliler, Artukoğulları. Sevgili dostlar her birini incelediğimiz zaman % 99 şunu görürüz hepsi Ehli Sünnet vel Cemaat itikadına mensuptur, hepsi dört mezhebten birine mensuptur. …

Continue reading