image_pdfimage_print

Ocak 2019 archive

Sultan Alparslan’dan Bin Yıllık Ders – 10.02.2019

Sevgili dostlar hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Türk Devletleri şöyle ilk müslüman Türk Devletinden itibaren aldığımızda, İdil Bugarları, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Memlükler, Osmanlılar, Anadolu Beylikleri, Büyük Selçukluların yıkılmasından sonra ortaya çıkan beylikler, Mengücekler, Danişmendliler, Artukoğulları. Sevgili dostlar her birini incelediğimiz zaman % 99 şunu görürüz hepsi Ehli Sünnet vel Cemaat itikadına mensuptur, hepsi dört mezhebten birine mensuptur. …

Continue reading

Ayasofya Aslına Mı Dönüyor? – 07.01.2019

Sevgili dostlar hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bugün Türkiye’de bir anket yapılsa ve Cumhuriyet döneminde, bugüne kadar sizi en fazla üzen olay hangisi oldu denilse ve bazı şıklar sayılsa. Bu şıkların içerisinde  Ayasofya’nın müze olarak kalması da bulunsa, ben öyle inanıyorum ki % 99, imzalanacak, belirtilecek şık Ayasofya’nın müze olarak kalması denilecektir.

Continue reading

Safevi Tarikati ve Şah İsmail Gerçekleri – 04.01.2019

Tarikatın kurucusu Şeyh Safiyyüddin Erdebil civarında Kulhuran köyünde doğdu (1252). Asıl adı İshak’tır. Babasının Hoca Kemaleddin Arabşah’ın oğlu olduğu söylenir. Küçük yaşta babasını kaybetti. Çocuk yaşta ilim öğrenmeye merak saldı. Şiraz’a giderek Rükneddin Beydavi ve Emir Abdullah’dan akli ve nakli ilimleri tahsil etti.

Continue reading

Kökleri koparmak! 04.01.2019

UNESCO 2007 yılını, Hazreti Mevlâna’nın vefatının 800. yıl dönümü olması hasebiyle “Mevlâna Yılı” ilan etmişti. Bu itibarla neredeyse tüm dünyada Hazreti Mevlâna, konferanslar, sempozyumlar ve panellerle anılmıştı. İşte bu sempozyumlardan biri de Fransa’nın Strasburg kentinde Türk ve Fransız bilim adamlarının katılımıyla düzenlenmişti. Strasbourg Üniversitesinde Arapça ve İslami Çalışmalar Bölümü’nde İslami Çalışmalar Profesörü olan aynı zamanda sufilik uzmanı bulunan Prof. Dr. …

Continue reading