Şubat 2019 archive

Cem Sultan – II. Bayezid Mücadelesi – 15.02.2019

Ey serâser âleme sultan Süleyman’ım baba Tende canım canımın içinde cananım baba Bâyezid’ine kıyar mısın benim canım baba Bî-günahım Hak bilür devletlü sultânım baba.

Continue reading

Hindistan’da bir âdet! – 15.02.2019

Eski zamanlarda Hindistan’ın garip bir âdeti varmış. İnsanlar her yüzyılda bir, genç-yaşlı hep beraber büyükçe bir meydanda toplanırlarmış. Herkes yerini aldığında kralın tellalı çıkar, meydanın tam ortasında dikili olan bir taşı göstererek;

Continue reading

Bari Tevbe Kıl Canım Oğul – 11.02.2019

Ey demâdem mazhar-ı tuğyân u isyanım oğul Takmayan boynuna hergiz tavk-ı fermanım oğul Ben kıyarmıydım sana ey Bâyezid Hân’ım oğul Bî-günahım dime bâri tevbe kıl canım oğul 

Continue reading

Altın Orda Devleti’nin Yıkılışı ve Rusya – 08.02.2019

“İşini bilen, tedbirli, mert ve şecaat sahibi, uyanık bir kişi; binlerce tedbirsiz lakayt kişiden iyidir.” Emir Timur

Continue reading