image_pdfimage_print

1 Şubat 2019 archive

Eğer Padişah Ben İsem: Emrediyorum! – 01.02.2019

“Evvelü’l fikr ahirü’l amel irşadı ile hareket etmek hoş değil miydi? Bu hâl rey ve tedbirde kusur demektir.” Fatih Sultan Mehmed Han

Continue reading

Yanlış bilgi ile doğru iş olmaz! – 01.02.2019

Sultan Alparslan devlette casus (sahib-i haber) kullanmak istemezdi. Ünlü veziri Nizamülmülk bu hususta kendisi gibi düşünmeyenlerden idi. Sultana neden böyle bir uygulamanın içinde olduğu sorulduğunda sultan şöyle demişti:

Continue reading