Güzel Emir Güzel Askerler – 29.05.2019

At dorudur gerisi renktir,
Ok akkavaktır gerisi çöptür,
Binici Türktür gerisi yüktür,
Şehir sadece Rumdur gerisi köydür.

Fahri Müdebbir
“13. Asır Hindistan âlimi”
Fatih’in İstanbul Aşkı – 28.05.2019

Âlim dedi; “Harika bir öğrenciydi.”
Şair dedi; “Yer yer sözü bir inciydi.”
Fatih Sultan adıyla andık onu biz.
Tarih dedi; “Fatihlerin en genciydi.”
Arif Nihat ASYA