Akçesüz

Kendine dost bulmaz dünyada insan akçesüz
Âşinalık eylemez yâran yârâna akçesüz
Şöyle bildim bu cihanı öldüğüm vaktin bile
Okumazlar ruhum için bana Kur’an akçesüz
Gözlerinden yaş yerine kan döküp kan ağlasan
Kimseler etmez senin derdine dermân akçesüz
Talip olsan bir işe kim ihtiyacın var iken
Vüzerâlar bile vermez sana fermân akçesüz
Aklım ermez gerçi amma böyle iz’an eyledim
Hiçbir iş bitmez cihanda bu ne seyrân akçesüz
İlahi kimseye halim şudur diyemem bu gûne
Her ne istersen verir ol gani Sübhân akçesüz.

 

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.