Ahmet Şimşirgil

1959'da Boyabat'ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini aynı yerde tamamladı. 1978'de girdiği Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü'nden 1982'de mezun oldu. 1983'te aynı bölümdeki Yeniçağ Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak vazifeye başladı. 1985'te Yüksek Lisansı'nı tamamladı.

En çok yorum alan yazıları

  1. Sual-Cevap
  2. Kadir Mısıroğlu Hoca ile
  3. Lütfen görün artık! Sayın Görmez.
  4. ERTUĞRUL GÂZİ HAN
  5. Şah ve Sultan romanı üzerine

Author's posts

Fetih – 18.10.2019

Türk ordusu Suriye’ye yeni bir harekât başlattı. Beraberinde hem içeride hem de dışarıda tartışmalar da başladı. Bu tartışma alanlarından biri de “Fetih” kelimesinin kullanılmasıydı. Aslında harekâtın adında ve devlet büyüklerinin ağzından böyle bir kelime vaki olmadı. Barış Pınarı Harekâtı adı verilen bu yeni teşebbüsün, isminden de anlaşılacağı üzere bölgeye huzur ve mutluluk getirme maksadını taşıdığı ifade ediliyordu.

Continue reading

Sultan VI. Mehmed Vahideddin Han’ın Şahsiyeti

Sultan Vahideddin, 4 Ocak 1861 senesinde, Dolmabahçe Sarayı’nda doğmuştur. Babası Sultan Abdülmecid annesi Fatma Gülistu Kadınefendi’dir. Henüz altı aylık iken babası Abdülmecid Han vefat etti. Yetim çocuk annesi Fatma Gülistu Kadınefendi ve ablası Mediha Sultan ile Eyüp’te eski bir sultan sarayı olan yalıya yerleşti. Ancak bu mesut tablo fazla uzun sürmeyecekti. Annesi Gülistu Hanım 1864 …

Continue reading

Mehmed Reşad Han’ın Şahsiyeti

1917 yılına gelindiğinde memleketin durumu kadar Sultan Mehmed Reşad Han’ın sıhhati de bozulmaya başlamıştı. Padişah Meclis’in 1917 yılı açılış nutkunda artık öncekilerde olduğu gibi zaferlerden söz edemiyordu. Ülkeyi tam manasıyla bir karamsarlık sarmaya başlamıştı. 3 Şubat 1917’de İttihatçılarla iyice arası açılan Said Halim Paşa is­tifa etti. Dâhiliye Nâzırı Talat Bey’e vezaret rütbesi verilerek sadarete getirildi. …

Continue reading

Barış Pınarı Harekatı Hayırlı Olsun – 11.10.2019