Ahmet Şimşirgil

1959'da Boyabat'ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini aynı yerde tamamladı. 1978'de girdiği Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü'nden 1982'de mezun oldu. 1983'te aynı bölümdeki Yeniçağ Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak vazifeye başladı. 1985'te Yüksek Lisansı'nı tamamladı.

En çok yorum alan yazıları

  1. Sual-Cevap
  2. ERTUĞRUL GÂZİ HAN
  3. Kadir Mısıroğlu Hoca ile
  4. Şah ve Sultan romanı üzerine
  5. Lütfen görün artık! Sayın Görmez.

Yazarın yazıları

Îsevîlik ve Hıristiyanlık nedir?

ÎSEVÎLİK Îsâ aleyhisselâmın bildirdiği hak din, nasrânîlik. Mûsâ aleyhisselâmın dîni, Îsâ aleyhisselâm zamânına kadar devâm etti. Fakat, Îsâ aleyhisselâm gelince, bunun dîni, Mûsâ aleyhisselâmın dînini nesh etti, yâni Tevrât’ın hükmünü kaldırdı. Bundan sonra, Mûsâ aleyhisselâmın dînine uymak câiz olmayıp, tâ Muhammed aleyhisselâmın dîni gelinceye kadar, Îsâ aleyhisselâmın dînine uymak lâzım oldu. Fakat, İsrâiloğullarının çoğu, Îsâ …

Devamını oku

Tamga Turk’e Cevap

İran Hükümdarlarından Nuşirevân’ın müsahiplerinden Büzürcümihr’e, “Neden cahilleri azarlamıyorsun” dediklerinde: “Biz körlere görün, sağırlara işitin diyecek kadar cahil değiliz” demişti. Bir caminin panosunda Eflatun’un sözünün paylaşıldığını görünce twitterda tenkit etmiş ve: “Bunu dinlerarası diyalogcu biri yapar, Neticede Eflatun teslis inancını savunan biridir”, demiştim. “Tamga Turk” mal bulmuş mağribi gibi atlamış. “Ünlü tarih profesörü Platon’u Hıristiyan yaptı. …

Devamını oku

Osmanlı Paşasına selam duran Fransızlar! – 08.01.2021

Türk siyasi tarihinin renkli ve tartışmalı isimlerinden biri de Ahmed Vefik Paşa’dır. Onun kadar farklı görevlerde bulunmuş başka bir devlet adamı azdır. O, aynı zamanda büyük bir edipti. Türkiye’nin ilk Türkolog ve Türkçülerinden olup lügat âlimi ve tiyatro edebiyatının önde gelen kurucularındandı. Ahmed Vefik Paşa’nın diplomatik anlamda devlet adamlarımıza misal gösterilecek uygulamaları vardır. Paşa, 10 Aralık …

Devamını oku

Mızraklı Hakikat

Dalâl ehli cihan içinde çokdur Hidâyet olmayana çare yokdur. Batılıların önce ecnebi sonra yerli müsteşrikler eliyle, Müslümanların doğru inancını yıkmak, birliğini bütünlüğünü kırmak ve nihayet İslamiyet’le bağlılıklarını yok etmek için vermiş olduğu sistemli ve sinsi mücadele amansız bir tarzda devam ediyor… Önce dört mezhebe ve İslam âlimlerine saldırdılar. “Ben mezheblere karşı değilim, mezhep taassubuna karşıyım”, …

Devamını oku