Ahmet Şimşirgil

1959'da Boyabat'ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini aynı yerde tamamladı. 1978'de girdiği Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü'nden 1982'de mezun oldu. 1983'te aynı bölümdeki Yeniçağ Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak vazifeye başladı. 1985'te Yüksek Lisansı'nı tamamladı.

En çok yorum alan yazıları

  1. Sual-Cevap
  2. Kadir Mısıroğlu Hoca ile
  3. Lütfen görün artık! Sayın Görmez.
  4. Şah ve Sultan romanı üzerine
  5. ERTUĞRUL GÂZİ HAN

Author's posts

Unutulmayan Sözler 18

  Şah keremli olunca daha ne gerek Şahın lütfuna sade bahane gerek. …………. Cihana olmayan server gerekmez Ser gerek diriye esfer gerekmez. …………. Yüzünü görmeden sevdi kulaktan, Yakınlık eyledi onunla ırakdan. …………. Demişlerdir gelenler bizden evvel Kulak aşık olurmuş gözden evvel.  

Unutulmayan Sözler 17

  Âsafın mikdarını bilmez Süleyman olmayan Bilmez insan kadrini âlemde insan olmayan. …………. Bir kişi ki yardımcısı Allah ola, Var kıyas eyle ki ol ne şah ola. …………. Yâr odur ki bun deminde yâr ola, Şadlıkta hem kim ola yâr ola. …………. Cihânın hasılı bir dem demişler, Yaraşmaz bir deme bin gam demişler. …………. Gönül …

Continue reading

Unutulmayan Sözler 16

  Edep iledir nizâm-ı âlem Edep iledir kemâl-i âdem. …………. Edep bir tâc imiş nûr-ı Hüdâdan Giy ol tâcı emin ol her belâdan. …………. İlim meclislerinde aradım kıldım talep İlim geride kaldı illâ edep illâ edep. …………. Kudret-i Hakka nazar kıl revnak-ı ezhara bak, Hâb-ı gafletten uyanup zıynet-i eşcara bak. …………. Dehr bir bâzârdır her …

Continue reading

Unutulmayan Sözler 15

  Hazret-i Hak’dan eğer ihsân ola Dîn ü dünya emri hep âsân ola. …………. Hakk’ın lutfuna gâyet mi olur Yâ ihsânına nihâyet mi olur. …………. Hak tecelli eyleyince her işi asan eder Halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder. …………. Masivadan el çekip mahlukdan ümidi kes Virdin olsun her nefes Allah bes baki heves. …………. …

Continue reading