Ahmet Şimşirgil

1959'da Boyabat'ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini aynı yerde tamamladı. 1978'de girdiği Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü'nden 1982'de mezun oldu. 1983'te aynı bölümdeki Yeniçağ Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak vazifeye başladı. 1985'te Yüksek Lisansı'nı tamamladı.

En çok yorum alan yazıları

  1. Sual-Cevap
  2. Kadir Mısıroğlu Hoca ile
  3. Lütfen görün artık! Sayın Görmez.
  4. ERTUĞRUL GÂZİ HAN
  5. Şah ve Sultan romanı üzerine

Author's posts

Cemâate Gitmeyen

Yıldırım Bâyezîd Han’ın bir mahkemede şâhidlik etmesi gerekiyordu. Pâdişâh mahkemeye geldi ve herkes gibi o da ellerini önünde bağlayarak ayakta bekledi. Devrin Bursa kâdısı Molla Şemsüddîn Fenârî, dik dik Pâdişâh’ı süzdükten sonra şu hükmü verdi: “Senin şâhidliğin geçersizdir. Zîrâ, sen namazlarını cemâatle kılmıyorsun. Elinde imkân bulunduğu hâlde namazlarını cemâatle kılmayan biri, yalancı şâhidlik edebilir demektir.” …

Continue reading

Akıllı Kişiler

Akıllı Kişiler Öğünmekten Ar Ederler Süleymân Paşa’nın Rumeli’de giriştiği fütûhat, küffâr diyarında görülmedik bir te’sir bıraktı. Macar, Bulgar, Eflak ve Sırp kralları bu bahadırın ortaya çıkmasıyla korkuya düşerek yeni yeni ordular toplamaya başlamışlardı. Bunlar Bizans İmparatoru’na gönderdikleri haberde; “Şimdiye dek Rum ülkesi, düşmanın saldırılarından korunabilmekte iken, İslâm ordularının baskısı iyice gelişmiş ve kale ile hisarları …

Continue reading

Özlediğimiz Düğün

Birinci Kolordu-yu hümâyûn başkâtibi Hikmet Bey diyor ki: “Gâzi Osman Paşa’nın ve yiğit askerlerinin kahramanlığını bir mikdâr yansıtan şu hâtırayı anlatmadan geçemiyeceğim. Bunu bana Kerim Paşa, her kelimesini gözyaşı dökerek anlatmıştı: “Gâzi Osman Paşa hazretleri Vidin’de iken, İstanbul’dan Ruslara harp ilân edildiğini bildiren telgrafnâme-i hümâyûn geldi. Cennetmekân sultan İkinci Abdülhamîd Han’ın gönderdiği bu telgrafı büyük …

Continue reading

Osmanlı Sultanları

S. No  İsmi ve Babası Doğum Tarihi Tahta Geçişi Vefâtı 1  Sultân Osmân bin Ertuğrul gâzî 656 699 [1299] 726 [1326] 2  Orhan bin Osmân hân 687 726 [1326] 761 [1359] 3  Murâd bin Orhân hân 726 761 [1359] 791 [1389] 4  Bâyezîd bin Murâd hân 761 791 [1389] 805 [1403] 5  Muhammed bin Bâyezîd …

Continue reading