Ahmet Şimşirgil

1959'da Boyabat'ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini aynı yerde tamamladı. 1978'de girdiği Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü'nden 1982'de mezun oldu. 1983'te aynı bölümdeki Yeniçağ Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak vazifeye başladı. 1985'te Yüksek Lisansı'nı tamamladı.

En çok yorum alan yazıları

  1. Sual-Cevap
  2. Kadir Mısıroğlu Hoca ile
  3. Lütfen görün artık! Sayın Görmez.
  4. ERTUĞRUL GÂZİ HAN
  5. Şah ve Sultan romanı üzerine

Author's posts

Denizler Fatihi Piyale Paşa – 28.01.2019

Gerekdür gayret itmek râh-ı dinde Kim olmamış ola hiçbir karinde Bilün erkek koyun kurbân içündür Bu meydân-ı eren merdân içündür Ne denlü güçlü ise ehl-i tuğyân Bizümledür dü‘â-yı Şeh Süleymân                                Piyale Paşa

Continue reading

Yıkıcı faaliyet! – 25.01.2019

İki ay kadar önce ilahiyatçılarımız sık sık Maturidiliği gündeme taşıdılar. Hatta bu hususta çalıştay dahi düzenlediler. Mezhepleri bırakın Peygamber efendimizi dahi yok sayan, Kur’ân-ı kerimi tartışma konusu yapan bir kısım İlahiyat Profesörleri ve eski Diyanet başkanlarının fikir babası olarak göründüğü ve boy gösterdiği bu çalıştayın gayesi, gerçekten İmam-ı Maturidi hazretlerinin tanınması mıydı? Elbette ki hayır.

Continue reading

Barbaros Hayreddin Paşa – 25.01.2019

Bir Hayreddin kulun geldi, sen ol Şah-ı Süleymân’e Sana layık nemiz vardır, kabul eyle fakîrâne. Tevazu ve edep içerisinde padişahın elini hürmetle öptü. Ardından kendisiyle birlikte seferlerde bulunan, zahmet ve meşakkatler çeken on yedi yoldaşı da padişahın elini öptüler. Yıllardır gazalarını işittiği bu gazi kaptanı görmekten büyük bir memnuniyet duyan padişah dualar ederek sırtını sıvazlayıp …

Continue reading

Yavuz Sultan Selim 40 Bin Aleviyi Katletti Mi? – 21.01.2019

Yavuz Sultan Selim’in en fazla tenkit edilmesi, tarih kitaplarımıza kadar giren Anadolu’da kırk bin kişilik Kızılbaş katliamı yaptırdığı iddiası sebebiyledir. Öncelikle böyle bir hadise yaşanmış mıdır? 

Continue reading