Bağ-ı Dehrin – Nabi Efendi

Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz
Biz neşâtın da gamın da rûzgârın görmüşüz.

Çok da mağrûr olma kim meyhâne-i ikbâlde
Biz hezârân mest-i mağrûrun humârın görmüşüz.

Top-ı âh-ı inkisâre pây-dâr olmaz yine
Kişver-i câhın nice sengîn-hisârın görmüşüz.

Bir hurûşiyle eder bin hâne-i ikbâli pest
Ehl-i derdin seyl-i eşk-i inkisârın görmüşüz.

Bir hadeng-i cân-güdâz-ı âhdır sermâyesi
Biz bu meydânın nice çâpük-süvârın görmüşüz.

Bir gün eyler dest-beste pây-gâhı câygâh
Bi-‘aded mağrûr-u sadr-ı i’tibârın görmüşüz.

Kâse-i deryûzeye tebdîl olur câm-ı murâd
Biz bu bezmin Nâbîyâ çok bâde-hârın görmüşüz.

Yusuf Nabi Efendi

 

Print Friendly, PDF & Email

1 yorum

    • Gülay Kayapınar on 25 Ocak 2020 at 00:17
    • Cevapla

    Sayın Hocam,
    Boyabatlıyım. İstanbul’da görev yapıyorum. Bir Edebiyat öğretmeniyim. Boyabat Saraydüzü Göynükörenliyim. Kültürümüz dilimiz yaşantımızda Türkmen olduğumuz çok belli Kayı’mıyız? Nasıl öğrenebilirim?Bizim yöre insanı Göynükören’e nerden gelmis nasıl öğrenebilirim? Araştırma yapmayı seviyorum. Boyabat Sesi’nde yayınlıyorum araştırmalarımi yazılarımı. Kültürümüze hizmet etmek için ne tavsiye edersiniz edebiyat sahasında yöremizle ilgili araştırma yapmak niyetindeyim. Öğrencilerim Tübitak Projesi olarak Boyabatlı Ömer Oğlu Mustafa’yı seçti projemiz onaydan geçerse sizinle görüşme imkanımız olur mu?
    Teşekkürler Gülay Kayapınar

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.