Biyografiler

18 Reşid Rıza
17 Abduh
16 Cemaleddin-i Efgani
15 Bişr-i Hafi
14 Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu
13 Arif Nihat Asya
12 Ârif Hikmet Bey
11 Abdülhakim Arvasi
10 Necip Fazıl Kısakürek
9 Veysel Karânî
8 Kâ’b bin Züheyr
7 İbrâhim bin Edhem
6 Şâkik-i Belhi
5 Hârûn Reşîd
4 Hasan-ı Basrî
3 Behlül-i Dânâ
2 Hâtem-i Tâî
1 Habib-i Acemî