Çalabım

Çalabım bir şâr yaratmış iki cihân âresinde
Bakıcak dîdâr görinür ol şârın kenâresinde

Nâgihân ol şâra vardım ol şârı yapılır gördüm
Ben dahî bile yapıldım tâş u toprak arasında

Şâkirtleri taş yonarlar varıp üstâda sunarlar
Çalab’ın adın anarlar ol taşın her pâresinde
 
Ol şârdan oklar atılur gelür ciğere batılur
Ârifler sözi satılur ol şârın bâzâresinde.
 
Ol şâr dediğüm gönüldür, ne delidür ne uslıdur
Âşıklar kanı sebildir ol şârın kenâresinde
 
Bu sözi ârifler anlar câhiller bilmeyüp tanlar
Hacı Bayrâm kendü banlar ol şârın minâresinde.

Hacı Bayrâm-ı Veli

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.