Cânâneden Gelmez

Hayâlinden gelir gam hâtıra cânâneden gelmez
Sitem hep âşinâlardan gelir bî-gâneden gelmez
 

Umarsan bir nevâziş açdığı bin zahm için ammâ
Bu insâniyyet ey dil gamze-i cânâneden gelmez
 

Hased evkâtına ol ârif-i âlem-şinâsın kim
Elinden câm düşmez kûşe-i meyhâneden gelmez
 

Misâl-i halka tutdum gûşumu ebvâb-ı âfâka
Sadâ-yı nağme-yi ayş ü tarab her hâneden gelmez
 

N’ola güstâh olursa pîş-i gülde bülbül ey Nâbî
Mürâat-ı edeb dest-i dil-i mestâneden gelmez
 

Nâbi Efendi

Print Friendly, PDF & Email

  • Ümit Duysak on 17 Kasım 2020 at 08:06
  • Cevapla

  Bir insanı edebiyat ile ilgili bir şey paylaştı diye suçlamak ne kadar mantıksız misal fırıncı gidip şiir yazsa sen işine bak kardeş sen ekmek yap mı denir? Bir insan hem tarihi hem edebiyatı sevebilir ki bu iki ilm iç içedir. İnsan sadece bir işle meşgul olmak zorunda da değildir. Sadece tarih ile ilgili çalışmalar yapmayıp Ahmet Şimşirgil Bey gitse kimya ile ilgili çalışmalar yapmış olsa yine yargılanamaz ki.. İkincisi paylaşılan şiirler insanı eğitmeye ona bazı şeyleri hatırlatmaya veya tarihi kişiliklerin şiirleri bunlar insanları eğitir. Tarihde zaten insanı eğitmeyi hedefler aslında tabanda gayesi aynıdır. İnsana geçmişinden ders çıkarabilmesini de aynı zamanda öğretmeyi hedefler. Birde eski ilim adamlarının çoğu bir konuda değil bir çok farklı dalda eserler vermişlerdir. Osmanlı Eğitim Sisteminde eğitilmiş olan bir insan pek çok konuda bilgi sahibi olurdu ve tek bir konuya yoğunlaşsada bir çok farklı konuda eserler verebilirdi.

  • Hadim on 6 Temmuz 2020 at 04:08
  • Cevapla

  Sen edebiyatçı değilsin kardeşim baksana işine

   • Ümit Duysak on 17 Kasım 2020 at 08:07
   • Cevapla

   Bir insanı edebiyat ile ilgili bir şey paylaştı diye suçlamak ne kadar mantıksız misal fırıncı gidip şiir yazsa sen işine bak kardeş sen ekmek yap mı denir? Bir insan hem tarihi hem edebiyatı sevebilir ki bu iki ilm iç içedir. İnsan sadece bir işle meşgul olmak zorunda da değildir. Sadece tarih ile ilgili çalışmalar yapmayıp Ahmet Şimşirgil Bey gitse kimya ile ilgili çalışmalar yapmış olsa yine yargılanamaz ki.. İkincisi paylaşılan şiirler insanı eğitmeye ona bazı şeyleri hatırlatmaya veya tarihi kişiliklerin şiirleri bunlar insanları eğitir. Tarihde zaten insanı eğitmeyi hedefler aslında tabanda gayesi aynıdır. İnsana geçmişinden ders çıkarabilmesini de aynı zamanda öğretmeyi hedefler. Birde eski ilim adamlarının çoğu bir konuda değil bir çok farklı dalda eserler vermişlerdir. Osmanlı Eğitim Sisteminde eğitilmiş olan bir insan pek çok konuda bilgi sahibi olurdu ve tek bir konuya yoğunlaşsada bir çok farklı konuda eserler verebilirdi.

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.