Category: Eserleri

Kayı III – Haremeyn Hizmetinde

ÖNSÖZ Birlik ve beraberlik devletlerin başarı temellerinden birisi ve belki de en önemlilerindendir. Yalnız, birlik ve beraberlik denildiğinde ne anlamalıdır. Herkesin tekdüze düşünmesi, aynı fikirleri taşıması, aynı görüşlere sahip olması mıdır? Elbette ki değildir. Zîra her insanın aynı düşüncelere sahip olması, aynı fikir ve görüşü paylaşması mümkün değildir. Eşyanın tabiatına aykırıdır. Şayet herkes aynı görüş, …

Continue reading

Kayı IV – Ufukların Padişahı: Kanuni

ÖNSÖZ “Bizim askeri sistemimizle Türk askeri sistemini karşılaştırınca geleceğin bize neler hazırladığını düşünüp korkudan titriyorum. Karşılaşan iki ordudan biri galip gelecek ve bu muhtemelen Türk ordusu olacaktır. Çünkü Türk ordusu sırtını kuvvetli bir İmparatorluğun geniş kaynaklarına dayamış, zinde, tecrübeli, sarsılmamış bir kuvvet. Askerleri zafere alışmış, zor şartlara dayanma kuvvetine sahip, intizam ve disipline riayetkâr, uyanık …

Continue reading

Kayı V – Kudret ve Azamet Yılları

ÖNSÖZ Elinizdeki KAYI serisinin beşinci kitabı Kanunî Sultan Süleyman devrinin kapanması ile başlamakta ve Sultan I. Ahmed devri sonuna kadar gelmektedir. Osmanlı tarihinin altmış bir yıllık devresidir. Klasik Cumhuriyet devri zihniyetine göre Osmanlı Devleti’nin, Kanunî’den sonra duraklama dönemine girdiği kabul edilir. Aslında Osmanlı tarihinin bölümlere ayrılması, imparatorlukla ilgili önyargıların bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Osmanlı’dan ayrılan …

Continue reading

Ahmet Cevdet Paşa ve Mecelle

Takdim Osmanlı hukukçusu denince Batılıların hemen aklına gelen iki kişiden biri Şeyhülislâm Ebussuud Efendi ise, diğeri de Ahmed Cevdet Paşa‘dır. Bu ikisi, yalnız Batıda değil, ülkemizde de haklı bir şöhret kazanmıştır. Ebussuud Efendi, zamanın padişahının Kanunî unvanını almasında haklı bir rol oynadığı gibi, Cevdet Paşa da memleketimizde hukuk ilminin inkişafına ve Tanzimat ıslahatının meşru zeminde tatbikine çok hizmet …

Continue reading

Slovakya’da Osmanlılar

XVII. asır, Osmanlı Devleti için zaferlerle dolu üç asrın nihayetinde, bir atâletin ve duraklamanın baş gösterdiği devredir. Bu devir, IV. Murad Han’ın iktidar dizginlerini elinde tuttuğu yıllar geride bırakılırsa yarım asır sürdü. Köprülü Mehmed Paşa’nın sadârete gelişi ile başlayan ve Viyana bozgununa kadar devam eden yaklaşık otuz sene, Osmanlılara iç gâilelerini çözmesi yanında Avrupa’daki zafer dolu yılları …

Continue reading