Eserleri – Sayfa 6 – Prof. Dr. AHMET ŞİMŞİRGİL

Category: Eserleri

Devr-i Gül Sohbetleri

ÖNSÖZ Aklı olan anlar bunu dünya misafirhânedir Baki safa tahsiline sa’y etmeyen divânedir Tarihi iyi anlayan, tarihten ders alan ve ibret çıkartan insanlar yukarıdaki ifadeleri de en iyi şekilde idrak ederler. Hayatının belli bir dönemini yetişmesine ve meslek kazanımına harcayan insanoğlu, kısa bir müddet kendisi için çalıştıktan sonra ömrünü genelde evlatlarına daha iyi bir gelecek …

Continue reading