Category: Makaleleri

Uyvâr önünde bir Türk gibi kuvvetli

Allah muin oldu fetih eyledik Uyvâr’ı (1074) Budapeşte’nin 80 km kuzey-batısında ve Viyana’nın 110 km doğusunda yer alan Uyvar kalesi, 17. yüzyılda do­ğudan Orta Avrupa’ya açılan en önemli kapıydı. Köprülüzâde Fazıl Ahmed Paşa sadarete gelişinin ikinci yılında ve ilk se­ferinde bu kapıyı kırmak üzere hareke­te geçince, Avrupa’da heyecan fırtınala­rı esti. Çünkü, yarım asrı aşkın süreden beri, Osmanlı-Avusturya kapışması …

Okumaya devam edin »

Saltanata Giden Yol: Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Geçen ayın en önemli ve çok tartışılan tarih konusu şüphesiz ki Osmanlı Devletinin kuruluş yılı ve yeri meselesi oldu. Aslında konuyu ele alanın Prof. Dr. Halil İnalcık oluşu meseleyi tartışmaktan çok insanları kabullenişe götürdü. Yaşayan Osmanlı tarihçilerinin duayenlerinden kabul edilen ve yıllardır verdiği eserlerle bunu hak eden Prof. Dr. Halil İnalcık hocanın fikirleri elbette ki …

Okumaya devam edin »

Padişah Kızları

İlk Osmanlı padişahlarının kızlarına hatun denilmekte iken Fatih Sultan Mehmed döneminden itibaren Sultan denilmeye başlanmıştır. Sultan tabiri Osmanlı Padişahları’nın erkek evlatlarına, kızlarına, padişah validelerine hatta ailelerine kadar teşmil edilmiştir. Bu ünvanın Padişahların erkek çocuklarında ismin evveline kızların da ise ismin sonuna gelmesi adet olmuştu. Sultan Selim, Sultan Ahmed, Ayşe Sultan, Fatma Sultan vs. gibi. Sultan …

Okumaya devam edin »

Padişah Hanımları

Osmanlı Tarihinin ve özellikle hanedanın en çok tartışılan konuları arasında padişahların aile hayatı gelmektedir. Bir kısım yazarlar padişahların harem hayatını bir sefahat ve gayr-i meşru eğlence hayatı gibi takdim etmeye çalışmaktadırlar. Ancak bunların dayandıkları mehazlar genelde Avrupalı gözlemcilerin, gezginlerin, düşünürlerin hayal ürünü eserleridir. Haremdeki aile hayatına dair tasvirler Osmanlılar hakkındaki kitapların satışına çok açık bir …

Okumaya devam edin »

Osmanlı Kimliği-2

Geçen haftaki yazımızda Oğuzlar hakkında genel bir malumat vermiştik. Şimdi de Osmanlı hanedanı ile Oğuzların ilişkisi üzerinde duracağız. Öncelikle şunu belirtelim ki Osmanlı devletini kurmuş olan hanedanın menşei hakkında bilgi veren ilk Osmanlı kroniklerinin hemen tamamında hanedanın Oğuzlarla bağlantısı üzerinde durulmakta ve Oğuzlara dayandığı ifade edilmektedir. Osmanlılar hakkında ilk bilgileri veren zamanın büyük bilginlerinden Ahmedî (1334–1413)’dir. İskendername isimli eserinin …

Okumaya devam edin »