Category: Makaleleri

Mankurt olmaktan kurtulmak 11.6.2017 Türkiye Gazetesi

Geçen hafta seçme seçilme yaşının 18’e alındığından bahisle erken büyüyüp erken yetişmekten ve Osmanlı şehzadelerinin 11-12 yaşlarında Amasya, Manisa, Kastamonu, Trabzon, Konya gibi sancaklarda valilik yapacak derecede mükemmelen yetiştiğinden söz etmiştik. Aslında bu ifadelerimiz eğitim sistemimize çok yönlü bakmamız gerektiğini ve yıllardır yamalı bohçaya dönen hâline bir yama daha vurmayı değil köklü bir reform yapmanın …

Continue reading

Altın zincirin ondört halkası

Abdülhâlık Goncdüvânî’den İmam-ı Buhariye; Seyyid Emir Külâl’dan Hacegi Muhammed Emkenegi’ye Özbekistan evliyaları… “Eğer bütün halleri ve buluşları bize verseler, fakat ehl-i sünnet itikadını kalbimize yerleştirmeseler halimi harap, istikbalimi karanlık bilirim. Şayet bütün haraplıkları, çirkinlikleri verseler ve kalbimizi ehl-i sünnet itikadı ile süsleseler hiç üzülmem” Ubeydullah-ı Ahrar    Özbekistan; Buhar,. Semerkand, Taşkent, Fergana, Tirmiz ve Urgenç …

Continue reading

Destandan gerçeğe! 4.6.2017 Türkiye Gazetesi

   Gençliğimiz ve geleceğimiz adına son yıllarda atılan adımlardan beni en fazla heyecanlandıran seçme ve seçilme yaşının 18’e düşürülmüş olmasıdır. Bu karar fevkalade önemlidir. Zira Dünya hayatı o kadar kısadır ki çabuk yetişmek ve çabuk iş sahibi olmak bakımından fevkalade önemlidir. Bunun şüphesiz ki içini doldurmak ise milli eğitimimize düşecektir.    Biz tarihimiz kadar destanlarımızı …

Continue reading

İmam-ı Rabbani Ahmed Faruki Serhendi

Kendisini hapse attıran Selim Cihangir Han daha sonra talebesi olmuştu… İmâm-ı Rabbânî Hicri 1034 yılının Berat gecesi… İmâm-ı Rabbânî hazretleri pek kıymetli olan “Berat kandili” gecesini, kendi hususi odasında ihya eyledi. Uzun bir süre dua edip gözyaşı döktü. Gece yarısı, hanımının bulunduğu odaya geldi. Hanımı dedi ki: “Bu gece ecellerin ve amellerin takdir edildiği gecedir. …

Continue reading