Category: Makaleleri

Kudret ve Şahsiyet Kaynakları Işığında, Fatih Kimdir?

Zülüfünün zencirine bend eyledi şahım beni; Kulluğundan etmesin azad Allah’ım beni. Fatih Sultan Mehmed  Zihniyeti ve tabiatı itibariyle hamleci bir ruh… Terakki ve tekamülden zevk alan bir hakan… Nefsini ehline teslim etmiş bir derviş… Tıpkı askerî fetihleri gibi, ilim adına açtığı savaşta da bir şeyhler, dervişler, âlimler, edibler, sanatkârlar ordusu kurmuş ve bu kutlu orduya da serdar olmuştu. 19 yaşında yedinci Osmanlı padişa­hı olarak …

Okumaya devam edin »

Kayı Tartışmaları

Osmanlıların Oğuzların Kayı boyuna mensubiyetleri konusunda 20. asrın başlarına kadar hiçbir şüphe bulunmuyordu. İlk defa olarak Alman bilgini J. Marguardt’ın Osmanlıların Moğollardan geldiklerini belirtmesiyle birlikte bu konuda tartışmalar başladı. Uzun yıllar bu konu Batılı yazarlar ile Türk bilim adamı merhum Fuad Köprülü arasında tartışmalara sahne oldu. Aslında Fuad Köprülü Bey ilmi cevapları ile bu konuyu …

Okumaya devam edin »

Kayı Karşıtlığının Nedenleri

Osmanlıların Kayı’dan gelmedikleri konusunda neden bu kadar cansiperane gayret gösterilmektedir. Bunu da biraz irdelemek yerinde olacaktır. Aslında son dönemlerde Osmanlıların menşei üzerinde yazı yazanlar dikkatle takip edilirse bunu ortaya koymak hiç de zor olmayacaktır. Osmanlı Devletinin kuruluşu ve hukuk tarihine dair çalışmaları ile tanınan İngiliz bilim adamı Colin İmber bakınız bir makalesinin sonunu nasıl bağlamaktadır: …

Okumaya devam edin »

İçoğlanlar

İçoğlanı koğuşlarında disiplin son derece sıkıydı. Yatıp kalkma, çalışma ve dinlenme zamanları dakika şaşmazdı, içoğlanları, Enderûn-ı Hümayun Mektebinden aldıkları terbi­yenin mükemmelliği sayesinde Osmanlı Devletine uzun yıllar sadakatle hizmet ettiler. Son zamanlarda Osmanlı Devleti ve padişahları aleyhinde gerek kitap, gerek film ve gerekse makaleler yoluyla maksatlı, kasıtlı ve yıkıcı yayınlar anmış görünmekte­dir. Şüphesiz her ilim dalının …

Okumaya devam edin »

Harem Nedir?

Harem lûgatte korunan, mukaddes ve muhterem yer anlamına gelir. Ev, konak ve saraylarda genellikle iç avluya bakacak bir şekilde planlanan, kadınların yabancı erkeklerle karşılaşmadan rahatça günlük hayatlarını sürdürdükleri kısımdır. Burada yaşayan kadınlara da harem deniyor olması, İslamiyet´in bu bölümlere, özellikle hane kadınlarıyla belirli bir kan bağı dışında kalan erkeklerin (nâmahrem) girişini yasaklamasından kaynaklanır. Osmanlı devlet …

Okumaya devam edin »