Category: Makaleleri

Bizans’tan Harakiri

“Budala Bizanslılar iyi düşünmeden, boş bir fikir ortaya atarak, Mehmed’e elçiler gönderdiler ve Mehmed Bizanslılar için çok zararlı ve mahvedici bir teşebbüsü ele aldı…” Dukas Ey akılsızlar! Daha dün denecek kadar yakın bir zamanda sizinle yeminle kararlaştırılmış bir sözleşme yaptık. Diyebilirim ki henüz mürekkebi dahi kurumamıştır. Şimdi ise Anadolu’ya sefer yaptığımızı ve Frigya’da bulunduğumuzu gördüğünüzden …

Okumaya devam edin »

Harem Ağaları

Köle tüccarlarının eline geçtiklerinde hadım edildiklerinden, dünyaları karardı. Sonra bir büyük cihan devletinin sarayında açtılar gözlerini. Ağalar Ocağında tam bir görev adamı olarak yetiştirildiler. Padişaha en yakın olmanın gururunu doyasıya yaşadılar. Osmanlı hareminin asırlarca bir sır olarak kalmasını sağlayanlar onlardı… Onlar genellikle Habeşistan ve Orta Afri­ka’da  daha çocuk yaş­ta iken çe­şitli yollarla esir tüccar­ları tarafın­dan …

Okumaya devam edin »

Fatih Sultan Mehmed Han Zehirlendi mi?

İnternetin bilgi dünyamızı ne kadar hızlandırdığını ve renklendirdiğini hepimiz biliyoruz. Ancak bilenler, bu esnada, çok çarpıcı bir detaya daha ulaşıyorlar. Aradıkları bilgiye ulaşmaya çalışırken kendilerinin, onlarca ve hatta yüzlerce hatalı bilgiler tarafından sarıldığını, dehşet içerisinde görüyor ve takip ediyorlar.  Bunun için Hadis-i şerifteki “ilim üstattan öğrenilir” sözünün ne kadar ehemmiyetli olduğu bir kez daha ortaya …

Okumaya devam edin »

Ordu-yu Hûmayûn Bağdat Önlerinde

 Bindi kır atına Dördüncü Murad Etek öptü Dicle, baş eğdi Fırat Açıldı sancaklar, yükseldi tuğlar Hazır ol vaktine hazır ol Bağdat.  Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Irak dünyanın ilk önemli yerle­şim merkezlerinden Mezopo­tamya bölgesi içerisindedir. M.Ö. 7. yüzyıla kadar Sümer, Akad, Babil ve Asurlular’ın elinde kalmış ve bu asırda Persler’in eline geçmiştir. İslâmi­yet’ten önce, Araplar da bölgede …

Okumaya devam edin »

Kardeş Katli

Devlet-i ebed müddet idealinin ve tarihî tecrübenin Osmanlı’ya ödettiği ağır bedel… Müslümanlar, Osmanlı hanedanı sayesinde ayakta duruyorlar. Hanedan yıkılırsa din de mahvolur. Bu sebeple hanedanın, din ve devletin selâmeti ve bekâsı evlattan daha mühimdir. Busbecq  (Avusturya İmparatoru Ferdinand’ın elçisi) Cenab-ı Hak benden sonra senin hükümdar olmanı takdir etmişse, bunu hiç kimse tebdil ve tağyir edemez. …

Okumaya devam edin »