Category: Padişahlar

II. Abdülhamid Han’ın Şahsiyeti

21 Eylül 1842 Çarşamba günü sabah saat 5’te eski Çırağan Sarayı’nda doğdu. Babası Sultan Abdülmecid Han annesi Tir-i Müjgân Sultan‘dır. On yaşında iken annesini kaybetti. Perestu Kadınefendi’nin bakımına verilen şehzade iyi bir eğitime de tâbi tutuldu. Küçük yaşta Arapça tahsiline başlamışlar, ilk öğrendikleri Arapça olmuştur. Ardından Farsçayı ve diğer ilimleri de tahsil etmiştir. Sonraki yıllarda …

Continue reading

V. Murad Han’ın Şahsiyeti

Sultan V. Murad Han, Sultan Abdülmecid Han‘ın oğlu olup, 21 Eylül 1840’ta Şevkefzâ Kadınefendi‘den doğmuştu. Sultan Abdülmecid’in ilk doğan şehzadesi olduğu için dünyaya gelişi ba­basını çok sevindirmiş ve bu münasebetle büyük şenlikler yapılmıştı. Küçük yaşından beri güzel, sevimli, yumuşak huylu, zeki, ha­fızası kuvvetli, açık fikirli ve çok sabırlı olmakla temayüz etmişti. Sarayda pek büyük bir …

Continue reading

Abdülaziz Han’ın Şahsiyeti

Abdülaziz Han, 7-8 Şubat 1830 tarihinde II. Mahmud Han ile Pertevniyal Valide Sultanın evlatları olarak dünyaya geldi. Doğumu nedeniyle İstanbul’da bir hafta geceleri donanma şenlikleri yapılırken Yedikule’den toplar atıldı. Ağabeyine nazaran daha gürbüz ve gösterişli bir bünyeye sahip olan Abdülaziz’e küçük yaşından itibaren din ve fen ilimleri öğretme­si için, zamanın âlimlerinden Hasan Fehmi Efendi vazifelendirildi. …

Continue reading

Abdülmecid Han’ın Şahsiyeti

Abdülmecid Han, 25 Nisan 1823’te doğdu. Annesi, II. Mahmud’un hareminde İkinci Kadınefendi payeli Bezmiâlem Valide Sultandır. Annesinin Çerkez veya Gürcü asıllı bir cariye olduğu konusunda muhtelif rivayetler bulunmaktadır. Tek çocuğu Abdülmecid’i doğurunca kadınefendilik, Sultan Abdülmecid’in padişahlığında da valide sultan unvanını taşımıştır. Validesi Bezmiâlem’in sevecen­liğini, yurt gezilerine çıkan oğluna yazdığı mektuplardaki saf ve samimi ifadeleri belgelemektedir. …

Continue reading