Category: Padişahlar

II. Mahmud Han’ın Şahsiyeti

II. Mahmud Han XVIII. yüzyıl sonlarında, şehzade sayısının azalması nedeniyle hanedanın kesintiye uğrayacağı yönündeki en­dişelerin zirveye çıktığı bir atmosferde, I. Abdülhamid (1774-1789) ile Yedinci Kadınefendi Nakşıdîl’in (Nakşî Kadın) oğlu olarak 20 Temmuz 1785’te Topkapı Sarayı’nda doğdu. Top atışları eşliğinde üç gün süren şenliklerle kutlanan doğum gününe, Vakanüvis Ahmed Vâsıf Efendi sonradan şu tarihi düşürmüştü: Târîh …

Continue reading

IV. Mustafa Han’ın şahsiyeti

IV. Mustafa Han, Sultan I. Abdülhamid Han‘ın oğludur. 8 Eylül 1779 tarihinde Ayşe Sineperver Vâlide Sultan‘dan doğdu. Doğum merasiminde üç gün top şenliği yapıldı. Şehzâdeliğinde sarayda iyi bir eğitim aldı. Yüksek din ve fen bilgileri öğretilerek yetiştirildi. Kardeşi Mahmud ile beraber babasının şehirde yaptığı teftiş gezi­lerine katıldı ve saray dışındaki dünyayı tanımaya çalıştı. Babasının vefatında …

Continue reading

III. Selim Han’ın Şahsiyeti

III. Selim Han’ın babası III. Mustafa Han annesi ise Mihrişah Sultan’dır. İstanbul’da 24 Aralık 1761 tarihinde Topkapı Sarayı’nda doğdu. Doğumu dolayısıyla İstanbul’da yedi gün yedi gece “şehrâyîn” üç gece de deniz donanmasında tertiplenen merasimlerle büyük şenlikler yapıldı. Yine III. Selim’in doğumu sebebiyle devrin meşhur şairleri birçok tarihler düşürdüler. Bunlardan biri, İstanbul kadılığı yapmış Tokatlı Bekir …

Continue reading

I. Abdülhamid Han’ın Şahsiyeti

20 Mart 1725 Salı günü İstanbul’daki Karaağaç yazlık sarayında dünyaya geldi. Babası III. Ahmed Han, annesi Rabia Şermi Kadınefendi idi. Abdülhamid adı verilen şehzâdenin doğumu münase­betiyle diğer hanedan üyeleri gibi özel kutlamalar yapıldı. Şehzade Abdülhamid, Patrona Halil İsyanı neticesinde tahttan feragat etme zorunda bırakılan babası ve diğer kardeşleri ile bir­likte 1 Ekim 1730’da Şimşirlik Dairesine …

Continue reading