Category: Padişahlar

III. Selim Han’ın Şahsiyeti

III. Selim Han’ın babası III. Mustafa Han annesi ise Mihrişah Sultan’dır. İstanbul’da 24 Aralık 1761 tarihinde Topkapı Sarayı’nda doğdu. Doğumu dolayısıyla İstanbul’da yedi gün yedi gece “şehrâyîn” üç gece de deniz donanmasında tertiplenen merasimlerle büyük şenlikler yapıldı. Yine III. Selim’in doğumu sebebiyle devrin meşhur şairleri birçok tarihler düşürdüler. Bunlardan biri, İstanbul kadılığı yapmış Tokatlı Bekir …

Okumaya devam edin »

I. Abdülhamid Han’ın Şahsiyeti

20 Mart 1725 Salı günü İstanbul’daki Karaağaç yazlık sarayında dünyaya geldi. Babası III. Ahmed Han, annesi Rabia Şermi Kadınefendi idi. Abdülhamid adı verilen şehzâdenin doğumu münase­betiyle diğer hanedan üyeleri gibi özel kutlamalar yapıldı. Şehzade Abdülhamid, Patrona Halil İsyanı neticesinde tahttan feragat etme zorunda bırakılan babası ve diğer kardeşleri ile bir­likte 1 Ekim 1730’da Şimşirlik Dairesine …

Okumaya devam edin »

III. Mustafa Han’ın Şahsiyeti

III. Mustafa Han, 28 Ocak 1717’de Edirne’de doğmuştu. Babası III. Ahmed Han, annesi ise Mihrişah Emine Sultandır. Babasının saltanatı süresince sarayda çok iyi bir eğitim aldı. Din ilimleri, ede­biyat, tarih, coğrafya, nücum (astroloji), tıp, devlet idaresi ve askerî bilgileri devrin meşhur âlimlerinden tahsil etti. Nikolae Jorga, III. Mustafa Han’ın eğitiminden şu şekilde bahsetmektedir, “Sultan III. …

Okumaya devam edin »

III. Osman Han’ın şahsiyeti

III. Osman Han bir süreden beri şirpençeden rahatsız bulu­nuyordu. Batılı kaynaklara göre ise uyluğundaki kurt urundan muztarip padişah, urun çıkarılması sebebiyle hastalanarak yatağa düşmüştü. 1757 yılı Ekim ayı başında rahatsızlığı gittikçe artan padişah, birkaç cuma selâmlığına güçlükle katılabildi. Saraya yakın oluşu sebebiyle Yeşil Kiremitli Mescid’i camiye çevrilerek hazırlandı. Ancak padişah 28 Ekim 1757 Cuma günü …

Okumaya devam edin »

I. Mahmud Han’ın Şahsiyeti

Ülke içinde ve dışında Osmanlı Devleti’ne azamet devri yaşatan I. Mahmud Han, son yıllarda rahatsız ve halsizdi. 13 Aralık 1754’de çok rahatsız olmasına ve hekimbaşının hareket etmemesini söylemesine rağmen, Cuma selamlığına çıktı. Cuma namazını kıldıktan sonra dönüşte fenalaşan padişah Demirkapı’da bindiği atın üzerinde aniden vefât etti. Vefatında elli dokuz yaşında bulunuyordu. I. Mahmud Han’ın hastalığı hakkında …

Okumaya devam edin »