Kategori: Padişahlar

Abdülaziz Han’ın Şahsiyeti

Abdülaziz Han, 7-8 Şubat 1830 tarihinde II. Mahmud Han ile Pertevniyal Valide Sultanın evlatları olarak dünyaya geldi. Doğumu nedeniyle İstanbul’da bir hafta geceleri donanma şenlikleri yapılırken Yedikule’den toplar atıldı. Ağabeyine nazaran daha gürbüz ve gösterişli bir bünyeye sahip olan Abdülaziz’e küçük yaşından itibaren din ve fen ilimleri öğretme­si için, zamanın âlimlerinden Hasan Fehmi Efendi vazifelendirildi. …

Devamını oku

Abdülmecid Han’ın Şahsiyeti

Abdülmecid Han, 25 Nisan 1823’te doğdu. Annesi, II. Mahmud’un hareminde İkinci Kadınefendi payeli Bezmiâlem Valide Sultandır. Annesinin Çerkez veya Gürcü asıllı bir cariye olduğu konusunda muhtelif rivayetler bulunmaktadır. Tek çocuğu Abdülmecid’i doğurunca kadınefendilik, Sultan Abdülmecid’in padişahlığında da valide sultan unvanını taşımıştır. Validesi Bezmiâlem’in sevecen­liğini, yurt gezilerine çıkan oğluna yazdığı mektuplardaki saf ve samimi ifadeleri belgelemektedir. …

Devamını oku

II. Mahmud Han’ın Şahsiyeti

II. Mahmud Han XVIII. yüzyıl sonlarında, şehzade sayısının azalması nedeniyle hanedanın kesintiye uğrayacağı yönündeki en­dişelerin zirveye çıktığı bir atmosferde, I. Abdülhamid (1774-1789) ile Yedinci Kadınefendi Nakşıdîl’in (Nakşî Kadın) oğlu olarak 20 Temmuz 1785’te Topkapı Sarayı’nda doğdu. Top atışları eşliğinde üç gün süren şenliklerle kutlanan doğum gününe, Vakanüvis Ahmed Vâsıf Efendi sonradan şu tarihi düşürmüştü: Târîh …

Devamını oku

IV. Mustafa Han’ın şahsiyeti

IV. Mustafa Han, Sultan I. Abdülhamid Han‘ın oğludur. 8 Eylül 1779 tarihinde Ayşe Sineperver Vâlide Sultan‘dan doğdu. Doğum merasiminde üç gün top şenliği yapıldı. Şehzâdeliğinde sarayda iyi bir eğitim aldı. Yüksek din ve fen bilgileri öğretilerek yetiştirildi. Kardeşi Mahmud ile beraber babasının şehirde yaptığı teftiş gezi­lerine katıldı ve saray dışındaki dünyayı tanımaya çalıştı. Babasının vefatında …

Devamını oku