Category: Padişahlar

III. Mustafa Han’ın Şahsiyeti

III. Mustafa Han, 28 Ocak 1717’de Edirne’de doğmuştu. Babası III. Ahmed Han, annesi ise Mihrişah Emine Sultandır. Babasının saltanatı süresince sarayda çok iyi bir eğitim aldı. Din ilimleri, ede­biyat, tarih, coğrafya, nücum (astroloji), tıp, devlet idaresi ve askerî bilgileri devrin meşhur âlimlerinden tahsil etti. Nikolae Jorga, III. Mustafa Han’ın eğitiminden şu şekilde bahsetmektedir, “Sultan III. …

Continue reading

III. Osman Han’ın şahsiyeti

III. Osman Han bir süreden beri şirpençeden rahatsız bulu­nuyordu. Batılı kaynaklara göre ise uyluğundaki kurt urundan muztarip padişah, urun çıkarılması sebebiyle hastalanarak yatağa düşmüştü. 1757 yılı Ekim ayı başında rahatsızlığı gittikçe artan padişah, birkaç cuma selâmlığına güçlükle katılabildi. Saraya yakın oluşu sebebiyle Yeşil Kiremitli Mescid’i camiye çevrilerek hazırlandı. Ancak padişah 28 Ekim 1757 Cuma günü …

Continue reading

I. Mahmud Han’ın Şahsiyeti

Ülke içinde ve dışında Osmanlı Devleti’ne azamet devri yaşatan I. Mahmud Han, son yıllarda rahatsız ve halsizdi. 13 Aralık 1754’de çok rahatsız olmasına ve hekimbaşının hareket etmemesini söylemesine rağmen, Cuma selamlığına çıktı. Cuma namazını kıldıktan sonra dönüşte fenalaşan padişah Demirkapı’da bindiği atın üzerinde aniden vefât etti. Vefatında elli dokuz yaşında bulunuyordu. I. Mahmud Han’ın hastalığı hakkında …

Continue reading

III. Ahmed Han’ın Şahsiyeti

Yirmi yedi sene hükümdarlık yapan Sultan III. Ahmed, saltanattan çekildikten sonra ilim ve ibadetle meşgul oldu. Altmış üç yaşında iken 1 Temmuz 1736 tarihinde Kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Yeni Câmi’de Turhan Valide Sultan Türbesi’ne defnedildi. Sultan IV. Mehmed Han’ın oğludur. Annesi Rabia Gülnuş Emetullah Sultan’dır. Sultan II. Mustafa’nın kardeşidir. IV. Mehmed’in ikinci Lehistan seferi …

Continue reading