Category: Padişahlar

II. Mustafa Han’ın şahsiyeti

Yeni padişah III. Ahmed Han, Edirne Vakası’ndan sonra saray kadroları ve devlet erkânıyla İstanbul’a dönmüş, Mustafa ve şehzadeleri de İstanbul’a getirilerek Topkapı Sarayı Kafes Kasrı’na kapatılmışlardı. Hal’inden sonra ancak yüz kırk gün yaşayabilen Sultan II. Mustafa Han 29 Aralık 1703’te İstanbul sarayında fani dünyadan baki âleme göçtü. Sultan II. Mustafa’nın gerek Edirne Vakası sırasında ve …

Continue reading

II. Ahmed Han’ın Şahsiyeti

Serasker Mısırlıoğlu, Sakız’ın fethinin müjdesini bizzat vermek için İstanbul’a koştu. Fakat asker düşman ile savaşırken Sakız’ın elden çıkmasının acısı ile üzüntüden hastalığı ağırlaşan Sultan II. Ahmed Han, 6 Şubat 1695 tarihinde Sakız’ın fetih haberini alamadan, elli iki yaşında iken Edirne’de hayata gözlerini yumdu. Ağabeyi II. Süleyman Han gibi günü gününe aynı olarak 3 yıl 7 …

Continue reading

II. Süleyman Han’ın Şahsiyeti

İstanbul’a döndükten sonra yeniçeri ocağında düzenlemeler yapıp ordu noksanlarını tamamlayan Fazıl Mustafa Paşa, ikinci defa Macaristan’a gitmek için sefer hazırlıklarına girişti. Sefer mevsiminin gelmesi üzerine, 13 Mayıs 1691’de II. Süleyman Han’dan sancak-ı şerifi alıp, Davudpaşa sahrasına çıktı. II. Süleyman Han bu sırada ağır hasta olmasına rağmen, askere moral olur düşüncesiyle orduyla beraber Edirne’ye kadar gitti. …

Continue reading

IV. Mehmed Han’ın Şahsiyeti

Sultan İbrahim‘in oğlu olan IV. Mehmed 1/2 Ocak 1642de Hatice Turhan Sultandan İstanbul’da doğdu. Doğumuna çok sevinilip donanma şenlikleri yapıldı. Çocukluğunu sarayda geleneksel ortam içinde geçirdi. Şehzadeliğinde, İmam-ı Şami, Yusuf Efendi, Şami Hüseyin Efendi ve diğer kıymetli hocalardan ders alarak yetiştirildi. Ancak babasının bir darbe ile tahttan indirilmesi sonucu yedi yaşında saltanata getirilmesi eğitimine önemli …

Continue reading