Kategori: Padişahlar

I. Mahmud Han’ın Şahsiyeti

Ülke içinde ve dışında Osmanlı Devleti’ne azamet devri yaşatan I. Mahmud Han, son yıllarda rahatsız ve halsizdi. 13 Aralık 1754’de çok rahatsız olmasına ve hekimbaşının hareket etmemesini söylemesine rağmen, Cuma selamlığına çıktı. Cuma namazını kıldıktan sonra dönüşte fenalaşan padişah Demirkapı’da bindiği atın üzerinde aniden vefât etti. Vefatında elli dokuz yaşında bulunuyordu. I. Mahmud Han’ın hastalığı hakkında …

Devamını oku

III. Ahmed Han’ın Şahsiyeti

Yirmi yedi sene hükümdarlık yapan Sultan III. Ahmed, saltanattan çekildikten sonra ilim ve ibadetle meşgul oldu. Altmış üç yaşında iken 1 Temmuz 1736 tarihinde Kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Yeni Câmi’de Turhan Valide Sultan Türbesi’ne defnedildi. Sultan IV. Mehmed Han’ın oğludur. Annesi Rabia Gülnuş Emetullah Sultan’dır. Sultan II. Mustafa’nın kardeşidir. IV. Mehmed’in ikinci Lehistan seferi …

Devamını oku

II. Mustafa Han’ın şahsiyeti

Yeni padişah III. Ahmed Han, Edirne Vakası’ndan sonra saray kadroları ve devlet erkânıyla İstanbul’a dönmüş, Mustafa ve şehzadeleri de İstanbul’a getirilerek Topkapı Sarayı Kafes Kasrı’na kapatılmışlardı. Hal’inden sonra ancak yüz kırk gün yaşayabilen Sultan II. Mustafa Han 29 Aralık 1703’te İstanbul sarayında fani dünyadan baki âleme göçtü. Sultan II. Mustafa’nın gerek Edirne Vakası sırasında ve …

Devamını oku

II. Ahmed Han’ın Şahsiyeti

Serasker Mısırlıoğlu, Sakız’ın fethinin müjdesini bizzat vermek için İstanbul’a koştu. Fakat asker düşman ile savaşırken Sakız’ın elden çıkmasının acısı ile üzüntüden hastalığı ağırlaşan Sultan II. Ahmed Han, 6 Şubat 1695 tarihinde Sakız’ın fetih haberini alamadan, elli iki yaşında iken Edirne’de hayata gözlerini yumdu. Ağabeyi II. Süleyman Han gibi günü gününe aynı olarak 3 yıl 7 …

Devamını oku