Kategori: Padişahlar

II. Süleyman Han’ın Şahsiyeti

İstanbul’a döndükten sonra yeniçeri ocağında düzenlemeler yapıp ordu noksanlarını tamamlayan Fazıl Mustafa Paşa, ikinci defa Macaristan’a gitmek için sefer hazırlıklarına girişti. Sefer mevsiminin gelmesi üzerine, 13 Mayıs 1691’de II. Süleyman Han’dan sancak-ı şerifi alıp, Davudpaşa sahrasına çıktı. II. Süleyman Han bu sırada ağır hasta olmasına rağmen, askere moral olur düşüncesiyle orduyla beraber Edirne’ye kadar gitti. …

Devamını oku

IV. Mehmed Han’ın Şahsiyeti

Sultan İbrahim‘in oğlu olan IV. Mehmed 1/2 Ocak 1642de Hatice Turhan Sultandan İstanbul’da doğdu. Doğumuna çok sevinilip donanma şenlikleri yapıldı. Çocukluğunu sarayda geleneksel ortam içinde geçirdi. Şehzadeliğinde, İmam-ı Şami, Yusuf Efendi, Şami Hüseyin Efendi ve diğer kıymetli hocalardan ders alarak yetiştirildi. Ancak babasının bir darbe ile tahttan indirilmesi sonucu yedi yaşında saltanata getirilmesi eğitimine önemli …

Devamını oku

İbrahim Han’ın Şahsiyeti

İbrahim Han Osmanlı padişahlarının on sekizincisi olup seksen üçüncü İslam halifesidir. Bu isimli tek Osmanlı padişahıdır. Sultan I. Ahmed Han‘ın oğlu olup 5 Kasım 1615 Perşembe günü Mahpeyker (Kösem) Sultandan doğdu. Sarayda iyi bir tahsil gördü. Ancak babasının vefatından sonra özellikle ağabeyi IV. Murad Han‘ın saltanatı sırasında korkulu bir hayat sürdü. Zira kardeşleri Bayezid, Süleyman …

Devamını oku

IV. Murad Han’ın Şahsiyeti

Dûn perver felekâ sende mürüvvet yoğimiş Ehl-i îmâna derûnunda adâvet çoğimiş Sultan IV. Murad, Osmanlı sultanlarının on yedincisi ve İslam halifelerinin seksen ikincisi idi. Sultan I. Ahmed Han’ın oğlu olup 27 Temmuz 1612’de Mahpeyker Kösem Sultandan doğdu. En mümtaz mürebbiyelerin nezaretinde terbiye edildi. Enderun mektebindeki hocalardan hususi dersler aldı. Kösem Sultan, oğlu Murad’ın diğer şehzadelerden …

Devamını oku