Kategori: Padişahlar

III. Murad Hân’ın Şahsiyeti

III. Murad, Osmanlı padişahlarının on ikincisi ve İslam halifelerinin de yetmiş yedincisidir. Sultan II. Selim Han’ın oğlu olup 4 Temmuz 1546’da asıl ismi Cecilia Baffo olarak bilinen Nurbânû Sultan’dan Manisa’nın Bozdağ yaylağında dünyaya geldi. III. Murad, doğduğunda babası Şehzade Selim Saruhan sancakbeyiliğinde bulunuyordu. Hocası Sadeddin Efendi tarafından yetiştirilmiş olmanın yanında ilk eğitimini sarayda iyi bir …

Devamını oku

II. Selim Hân’ın Şahsiyeti

Zinhâr emîn oturma ki âlemde kimse hiç Bulmadı çarh-ı zâlim elinden emân dahi Büyük âlim ve şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin vefatı Selim Han’ı çok üzmüştü. Onun vefatının üzerinden henüz üç ay geçmişti ki kendisi bu fani dünyaya veda kıldı. II. Selim Han’ın vefatı Peçevi tarihinde şöyle anlatılmaktadır: “Bu alçak ve kıyıcı dünya şaha da gedaya da …

Devamını oku

Kanunî Sultan Süleyman Hân’ın Şahsiyeti

Kanunî, Osmanlı padişahlarının onuncusu ve İslam halifelerinin yetmiş beşincisidir. Yavuz Sultan Selim Han‘ın oğludur. 27 Nisan 1495’de Trabzon’da Aişe Hafsa Sultan‘dan doğdu. Doğduğu zaman, Süleyman ismi, Kur’ân-ı Kerim açılarak verildi. Neml Sûr-isi otuzuncu âyeti kerimesinde geçen Hazreti Süleyman’ın isminden alındı. Annesi Aişe Hafsa Hatun ve ninesi Gülbahar Hatun’un terbiyesinde büyüyen Şehzâde Süleyman, yedi yaşından sonra …

Devamını oku

Yavuz Sultan Selim Hân’ın Şahsiyeti

Dokuzuncu Osmanlı padişahı olan Yavuz Sultan Selim’in babası sultan II. Bayezid Han, annesi Dulkadıroğlu Alaüddevle’nin kızı Aişe Hatun‘dur. (Gülbahar Hatun olduğu da ifade edilmektedir) 10 Ekim 1470’de Amasya’da doğdu. Küçük yaşta İstanbul’a gönderilen Selim, dedesi Fatih Sultan Mehmed Han’ın terbiyesinde yetişti. Kuran-ı Kerim, tefsir, hadis ve fıkıh dersleri yanında yüksek fen ilimlerini de öğrendi. Arabî …

Devamını oku

image_pdfimage_print