Kategori: Padişahlar

II. Bayezid Hân’ın şahsiyeti

Sekizinci Osmanlı padişahı. Babası Fatih Sultan Mehmed Han annesi ise aslen Arnavut olduğu sanılan Gülbahar Hatun‘dur. Gülbahar Hatun muhtemelen Fatih’in haremine 1446 yılında girmiş ve bu evlenmeden iki yıl sonra Bayezid’i doğurmuştur. Küçük yaştan itibaren tam bir ihtimamla yetiştirilen Şehzade Bayezid devrin en mümtaz alimleri elinde tahsil gördü. Hocaları arasında en meşhurları Mirim Çelebi, Molla …

Devamını oku

Fatih Sultan Mehmed Hân’ın şahsiyeti

Yedinci Osmanlı padişahı olan Fatih Sultan Mehmed‘in babası Sultan II. Murad Han, annesi Hüma Hatun‘dur. 30 Mart 1432 gü­nü Edirne’de doğdu. Küçük yaşta tahsiline ve yetişmesine çok ehemmiyet verilen Şehzade Mehmed devrin en mümtaz alimlerinden ilim öğrendi. Okumaya başlayacağı gün Çandarlı Halil Paşa kendisine sırmalı bir cüz kesesi gönderdi. İlk hocası Molla Yegan‘dı. Daha sonra …

Devamını oku

II. Murad Hân’ın şahsiyeti

Osmanlı padişahlarının altıncısı olan Sultan II. Murad Han, 1404 senesinde Amasya’da doğdu. Babası Sultan Çelebi Mehmed, annesi ise Dulkadırlı Süli Bey‘in kızı Emine Hatun‘dur. Ailesinin ya­nında ilk terbiye ve eğitimini tamamladıktan sonra devrin alimlerinden dersler aldı. Çocukluğu Amasya, Bursa ve Edirne’de geçti. 1415 yılında idarî ve askeri bilgileri öğrenip tecrübe kazanması ve devlet yönetimine hazırlanması gayesiyle lalası Yörgüç Paşa‘nın …

Devamını oku

Çelebi Mehmed Hân’ın şahsiyeti

Dedesi Murad Hüdavendigâr’ın şehit düştüğü ve babası Bayezid Han’ın tahta çıktığı 1389’da dünyaya gelmiştir. Annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah’ın kızı Devlet Hatun’dur. Bütün şehzadeler gibi devrin en gözde alimlerinin elinde ye­tişti. Ahmed bin Muhammed Cezeri’den Arapça ile kıraat ilimle­rini, Sofi Bayezid namıyla meşhur olan İmamüddin Ali Çelebi’den diğer akli ve nakli ilimleri öğrendi. Bursa kadısı Koca Mah­mud Çelebi …

Devamını oku