Category: Şiirler

Cihana hod gelmek

Cihana hod gelmek, gitmek içindir Ne yapsan akıbet yıkmak içindir. Karar etmez gelip sûret olanlar Doğan gün hem gece batmak içindir. Amel kim sen idersin ey karındaş Ya cehennem ya Cennet içindir. İkisinden fariğ ol Hakka dön Yaratılmış Hakka dönmek içindir. Nasihat aldı Orhan kardaşından Dualar aldı eş ve yoldaşından Dahi aldı dua cümle veliden …

Continue reading

Cemalinle ferahnak et

Gönül kan dolsu şevkinden, boyandım yâ Resûlallah, Nasıl bilmem, bu nîrâna dayandım yâ Resûlallah, Ezel bezminde bir dinmez figandım yâ Resûlallah, Cemâlinle ferahnâk et, ki yandım yâ Resûlallah! Yanan kalbe devâsın sen, bulunmaz bir şifâsın sen, Muazzam bir sehâsın sen, dilersen rûnümâsın sen, Habîb-i Kibriyâ’sın sen, Muhammed Mustafa’sın sen, Cemâlinle ferahnâk et, ki yandım yâ …

Continue reading

Âkıbet-i kâr budur herkese

Âkıbet-i kâr budur herkese, Bâd-i fenâ pîr ve civâna ese, Azm-i beka eylersem ben bu dem, ikbâl ile ol muhterem! Çünki, senin gibi halef koymuşam, Rıhlet edersem bu cihândan ne gam. Lîk vasıyyet ederim gûş kıl! Gayrı gam-ı denî ferâmûş kıl! Ey sâhib-i ikbâl-ü câh! İtmeyesin cânib-i zulme nigâh! Adl ile bu âlemi âbâd kıl! …

Continue reading

Zeybeğin Ölümü

Zeybeğimi bir kaç kızan, vurdular Çukurda üstüne taş doldurdular Ya bir de kalkarsa diye kurdular Zeybeğim Zeybeğim ne oldu sana Allah deyip şöyle bir doğrulsana! Zeybeğim kalkamaz dirilemez mi? Odası mühürlü girilemez mi? Şu ters akan sular çevrilemez mi? Ne güne dek böyle gider bu devran Zeybeğim bir sel ol bir çığ ol davran! Kır …

Continue reading