Category: Şiirler

Âkıbet-i kâr budur herkese

Âkıbet-i kâr budur herkese, Bâd-i fenâ pîr ve civâna ese, Azm-i beka eylersem ben bu dem, ikbâl ile ol muhterem! Çünki, senin gibi halef koymuşam, Rıhlet edersem bu cihândan ne gam. Lîk vasıyyet ederim gûş kıl! Gayrı gam-ı denî ferâmûş kıl! Ey sâhib-i ikbâl-ü câh! İtmeyesin cânib-i zulme nigâh! Adl ile bu âlemi âbâd kıl! …

Continue reading

Zeybeğin Ölümü

Zeybeğimi bir kaç kızan, vurdular Çukurda üstüne taş doldurdular Ya bir de kalkarsa diye kurdular Zeybeğim Zeybeğim ne oldu sana Allah deyip şöyle bir doğrulsana! Zeybeğim kalkamaz dirilemez mi? Odası mühürlü girilemez mi? Şu ters akan sular çevrilemez mi? Ne güne dek böyle gider bu devran Zeybeğim bir sel ol bir çığ ol davran! Kır …

Continue reading