Category: Şiirler

Sultan Selim Han’a Mersiye

Yavuz Sultan Selim Han‘ın âni ölümü devrin eşsiz ilim adamlarından Kemal Paşazâde’yi derinden sarsmış ve onun adına aşağıdaki muazzam mersiyeyi kaleme almıştır. Çözdi saç açtı baş tuğ u âlem Bükdi bil dökdi yaş tığ u kalem Kana boyandı bayrağın yüzi Beli büküldi yayun oldı hâm Urdı göksini gök gök eyledi mâh Oldı yıldızların gözi pür-nem Şafak …

Okumaya devam edin »

Fethi Gören Üsküdar

Üsküdar, bir ulu rü’yâyı görenler şehri! Seni gıptayla hatırlar vatanın her şehri, Hepsi der: “Hangi şehir görmüş onun gördüğünü? Bizim İstanbul’u fethettiğimiz mutlu günü” Elli üç gün ne mehâbetli temâşa idi o! Sanki halkın uyanık gördüğü rü’yâ idi o! Şimdi beşyüz sene geçmiş o büyük hâtıradan; Elli üç günde o hengâme görülmüş buradan; Canlanır levhası …

Okumaya devam edin »

Sana Yaraşır

Hudâyâ Hudâlık sana yaraşır Nitekim gedâlık bana yaraşır Çü sensin penâhı cihan halkının Kamudan sana iltica yaraşır. Şeh oldur ki kulluğun etti senin Kulun olmayan şeh gedâ yaraşır Şu dil kim mâriz-i gamındır senin Ana zikrin ile şifâ yaraşır. Şu kim dürr-i gufrânın almak diler Der-i gamın bahrine âşnâ yaraşır Eğerçi ki isyanımız çok durur …

Okumaya devam edin »

Şamdan ihdaya eyledim

Şâmdan ihdâya eyledim cüret yâ Resûlallah! Murâdımdır Ulyâya hizmet, yâ Resûlallah! Değildir ravdaya şâyeste, destâviz-i nâçizim, Kabûl eyle, kıl ihsân ve inâyet, yâ Resûlallah! Kimim var hazretinden gayrı, hâlim eyleyem i’lâm, Cenâbındandır ihsân ve mürüvvet, yâ Resûlallah! Dahîlek, el-emân, sad el-emân, dergâhına düşdüm, Terahhüm kıl, bana eyle şefâ’at yâ Resûlallah! Dü-âlemde kıl istishâb hân-ı Mahmûd-i …

Okumaya devam edin »

Tanımadı

Türküm müjdeydi ülkeye Gezdim söyleye söyleye Bir gün söylemedim diye Türküm beni tanımadı Onlar bacım, onlar ağam Onlardır sevincim tasam Ahmet’im, Mehmet’im, Suna’m Güllü’m beni tanımadı Elimde doğmuş kuzular Bir gün benden soğudular Sordum ne oldunuz ne var Sürüm beni tanımadı Daha dün sözleştik şurda Düğün hazırladım Yurda Eller beni tanıdı da Sözlüm beni tanımadı …

Okumaya devam edin »