Category: Şiirler

image_pdfimage_print

Sana Yaraşır

Hudâyâ Hudâlık sana yaraşır Nitekim gedâlık bana yaraşır Çü sensin penâhı cihan halkının Kamudan sana iltica yaraşır. Şeh oldur ki kulluğun etti senin Kulun olmayan şeh gedâ yaraşır Şu dil kim mâriz-i gamındır senin Ana zikrin ile şifâ yaraşır. Şu kim dürr-i gufrânın almak diler Der-i gamın bahrine âşnâ yaraşır Eğerçi ki isyanımız çok durur …

Continue reading

Şamdan ihdaya eyledim

Şâmdan ihdâya eyledim cüret yâ Resûlallah! Murâdımdır Ulyâya hizmet, yâ Resûlallah! Değildir ravdaya şâyeste, destâviz-i nâçizim, Kabûl eyle, kıl ihsân ve inâyet, yâ Resûlallah! Kimim var hazretinden gayrı, hâlim eyleyem i’lâm, Cenâbındandır ihsân ve mürüvvet, yâ Resûlallah! Dahîlek, el-emân, sad el-emân, dergâhına düşdüm, Terahhüm kıl, bana eyle şefâ’at yâ Resûlallah! Dü-âlemde kıl istishâb hân-ı Mahmûd-i …

Continue reading

Tanımadı

Türküm müjdeydi ülkeye Gezdim söyleye söyleye Bir gün söylemedim diye Türküm beni tanımadı Onlar bacım, onlar ağam Onlardır sevincim tasam Ahmet’im, Mehmet’im, Suna’m Güllü’m beni tanımadı Elimde doğmuş kuzular Bir gün benden soğudular Sordum ne oldunuz ne var Sürüm beni tanımadı Daha dün sözleştik şurda Düğün hazırladım Yurda Eller beni tanıdı da Sözlüm beni tanımadı …

Continue reading

Cihân hasm olsa

Cihân hasm olsa, Hakk’dan nusret iste! Erenlerden duâ vü himmet iste!  Çalup dîn aşkına udvâne şimşîr, Anuban çâr-ı yârı hidmet iste!  Eğer leb-teşne isen ey bed-endîş; Bu deşne çeşmesinden şerbet iste!  Geçenden geç, demür taşdan sakınma, Demüri mahv idenden kuvvet iste!  Çevürme yüz muhalifden Mehemmed, Adûyı arsadan sür vüs’at iste! Sultan Çelebi Mehmed Han   …

Continue reading