Category: Şiirler

Akçesüz

Kendine dost bulmaz dünyada insan akçesüz Âşinalık eylemez yâran yârâna akçesüz Şöyle bildim bu cihanı öldüğüm vaktin bile Okumazlar ruhum için bana Kur’an akçesüz Gözlerinden yaş yerine kan döküp kan ağlasan Kimseler etmez senin derdine dermân akçesüz Talip olsan bir işe kim ihtiyacın var iken Vüzerâlar bile vermez sana fermân akçesüz Aklım ermez gerçi amma …

Continue reading

Selimiye

“Selimiye” derler, “Edirne” derler; Tatlı bir gariplik duygusu gelir. Kemerler, çeşmeler, minarelerle Bir eski eserler kamusu gelir. Minarelerden en tatlı ezanlar, Dallardan güvercin hu-hu’su gelir. Ayşekadın’a gül ve Yıldırım’a Üçşerefeli’nin kumrusu gelir. Şu Selimiye’dir, şu Muradiye… Çinilerden sümbül kokusu gelir. Karşısına ya iki sedef çekmece, Ya iki mücevher kutusu gelir. Vezirlerin iki tuğlusu gider, Arkasından, …

Continue reading

Cihana hod gelmek

Cihana hod gelmek, gitmek içindir Ne yapsan akıbet yıkmak içindir. Karar etmez gelip sûret olanlar Doğan gün hem gece batmak içindir. Amel kim sen idersin ey karındaş Ya cehennem ya Cennet içindir. İkisinden fariğ ol Hakka dön Yaratılmış Hakka dönmek içindir. Nasihat aldı Orhan kardaşından Dualar aldı eş ve yoldaşından Dahi aldı dua cümle veliden …

Continue reading

Cemalinle ferahnak et

Gönül kan dolsu şevkinden, boyandım yâ Resûlallah, Nasıl bilmem, bu nîrâna dayandım yâ Resûlallah, Ezel bezminde bir dinmez figandım yâ Resûlallah, Cemâlinle ferahnâk et, ki yandım yâ Resûlallah! Yanan kalbe devâsın sen, bulunmaz bir şifâsın sen, Muazzam bir sehâsın sen, dilersen rûnümâsın sen, Habîb-i Kibriyâ’sın sen, Muhammed Mustafa’sın sen, Cemâlinle ferahnâk et, ki yandım yâ …

Continue reading