Category: Sözler

Unutulmayan Sözler 19

Pişmişin halini anlayamaz ham Kısa kesmek gerek sözü vesselam.

Unutulmayan Sözler 18

Şah keremli olunca daha ne gerek Şahın lütfuna sade bahane gerek. …………. Cihana olmayan server gerekmez Ser gerek diriye esfer gerekmez. …………. Yüzünü görmeden sevdi kulaktan, Yakınlık eyledi onunla ırakdan. …………. Demişlerdir gelenler bizden evvel Kulak aşık olurmuş gözden evvel.

Unutulmayan Sözler 17

Âsafın mikdarını bilmez Süleyman olmayan Bilmez insan kadrini âlemde insan olmayan. …………. Bir kişi ki yardımcısı Allah ola, Var kıyas eyle ki ol ne şah ola. …………. Yâr odur ki bun deminde yâr ola, Şadlıkta hem kim ola yâr ola. …………. Cihânın hasılı bir dem demişler, Yaraşmaz bir deme bin gam demişler. …………. Gönül verme …

Okumaya devam edin »

Unutulmayan Sözler 16

Edep iledir nizâm-ı âlem Edep iledir kemâl-i âdem. …………. Edep bir tâc imiş nûr-ı Hüdâdan Giy ol tâcı emin ol her belâdan. …………. İlim meclislerinde aradım kıldım talep İlim geride kaldı illâ edep illâ edep. …………. Kudret-i Hakka nazar kıl revnak-ı ezhara bak, Hâb-ı gafletten uyanup zıynet-i eşcara bak. …………. Dehr bir bâzârdır her kim …

Okumaya devam edin »

Unutulmayan Sözler 15

Hazret-i Hak’dan eğer ihsân ola Dîn ü dünya emri hep âsân ola. …………. Hakk’ın lutfuna gâyet mi olur Yâ ihsânına nihâyet mi olur. …………. Hak tecelli eyleyince her işi asan eder Halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder. …………. Masivadan el çekip mahlukdan ümidi kes Virdin olsun her nefes Allah bes baki heves. …………. Yâr …

Okumaya devam edin »