Category: Sözler

Unutulmayan Sözler 15

  Hazret-i Hak’dan eğer ihsân ola Dîn ü dünya emri hep âsân ola. …………. Hakk’ın lutfuna gâyet mi olur Yâ ihsânına nihâyet mi olur. …………. Hak tecelli eyleyince her işi asan eder Halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder. …………. Masivadan el çekip mahlukdan ümidi kes Virdin olsun her nefes Allah bes baki heves. …………. …

Continue reading

Unutulmayan Sözler 14

  Akil isen kıl namazı çün saadet tacıdır Sen namazı öyle bil ki müminin miracıdır. …………. Müezzin banlasa kılsak namazı Hazreti mevlaya etsek niyazı. …………. Kimsenin lütfuna olma talip Bedel-i cevheri hürriyetdir. …………. Külahın sat da harceyle Müdahin olma bir ferde …………. Cihanda kelle sağ olsun Külah lazım değil merde. …………. Ey birader pekçe sakla …

Continue reading

Unutulmayan Sözler 13

  Sakıngıl yârun gönlin, sırçadur sımayasın Sırça sınduktan sonra, bütün olası degil. …………. İşbu vücûd bir kal’adur âkıl içinde sultânı İşbu gönül hazînedür aşk tutmış bekler anı. …………. Kadı ola davacı ve muhzır dahi şahit Ol mahkemenin hükmüne derler mi adalet. …………. İnat etme git namaza Rahmet olmaz bî-namaza  

Unutulmayan Sözler 12

  Çü şeh baştır memleket ona ten Yaraşmaz iki başlı olmak beden. Sığar bir kilim içine on gedâ Bir iklime sığmaz iki padişâ. ………… Ululuk kişiye Hak’dan atadır. Küçük görmek uluları hatadır. ………… Bir akçecik ziyan etsen ki başlarsın vaveylaya Zerre kadar üzülmezsin giderse din yağmaya. ………… Ölümden kurtuluş yoktur cihanda O derdi çekmez olmaz …

Continue reading

image_pdfimage_print