Sözler – Sayfa 2 – Prof. Dr. AHMET ŞİMŞİRGİL

Category: Sözler

Unutulmayan Sözler 14

  Akil isen kıl namazı çün saadet tacıdır Sen namazı öyle bil ki müminin miracıdır. …………. Müezzin banlasa kılsak namazı Hazreti mevlaya etsek niyazı. …………. Kimsenin lütfuna olma talip Bedel-i cevheri hürriyetdir. …………. Külahın sat da harceyle Müdahin olma bir ferde …………. Cihanda kelle sağ olsun Külah lazım değil merde. …………. Ey birader pekçe sakla …

Continue reading

Unutulmayan Sözler 13

  Sakıngıl yârun gönlin, sırçadur sımayasın Sırça sınduktan sonra, bütün olası degil. …………. İşbu vücûd bir kal’adur âkıl içinde sultânı İşbu gönül hazînedür aşk tutmış bekler anı. …………. Kadı ola davacı ve muhzır dahi şahit Ol mahkemenin hükmüne derler mi adalet. …………. İnat etme git namaza Rahmet olmaz bî-namaza  

Unutulmayan Sözler 12

  Çü şeh baştır memleket ona ten Yaraşmaz iki başlı olmak beden. Sığar bir kilim içine on gedâ Bir iklime sığmaz iki padişâ. ………… Ululuk kişiye Hak’dan atadır. Küçük görmek uluları hatadır. ………… Bir akçecik ziyan etsen ki başlarsın vaveylaya Zerre kadar üzülmezsin giderse din yağmaya. ………… Ölümden kurtuluş yoktur cihanda O derdi çekmez olmaz …

Continue reading

Unutulmayan Sözler 11

  Meşveretsiz kim ki bir işleye Şol nedamet parmağın çok dişleye …………. Meşveretsiz işini iş sanma sen Kendi reyinle işe el sunma sen …………. Meşveretten kimse hüsran olmadı Meşveret eden pişman olmadı. …………. Meşveretle hâsıl olur her ümit Meşveretsiz işte bağlıdır kilit. …………. Senlik benlik olıcak iş ikilikten kalır İkilik tutan kişi nice birike birle. …

Continue reading

Unutulmayan Sözler 10

  Tohum olmayınca hâk-nişîn bulmaz irtifa Olmaz cihanda kimse aziz, olmadan zelil. …………. Mihrin görür kemalde her gün zevâlini Âkil, felekde, câh ile mağrur olur mu hiç. …………. Âhir yine hâk olur bu tenler, Bilmem neye kibr eder, edenler. …………. Cemâl-i hüsnüne mağrur olursun, Kemâl-i hüsnünün noksanı yok mu? …………. Mâl û mülke mağrur olma, …

Continue reading