Category: Sözler

image_pdfimage_print

Unutulmayan Sözler 11

  Meşveretsiz kim ki bir işleye Şol nedamet parmağın çok dişleye …………. Meşveretsiz işini iş sanma sen Kendi reyinle işe el sunma sen …………. Meşveretten kimse hüsran olmadı Meşveret eden pişman olmadı. …………. Meşveretle hâsıl olur her ümit Meşveretsiz işte bağlıdır kilit. …………. Senlik benlik olıcak iş ikilikten kalır İkilik tutan kişi nice birike birle. …

Continue reading

Unutulmayan Sözler 10

  Tohum olmayınca hâk-nişîn bulmaz irtifa Olmaz cihanda kimse aziz, olmadan zelil. …………. Mihrin görür kemalde her gün zevâlini Âkil, felekde, câh ile mağrur olur mu hiç. …………. Âhir yine hâk olur bu tenler, Bilmem neye kibr eder, edenler. …………. Cemâl-i hüsnüne mağrur olursun, Kemâl-i hüsnünün noksanı yok mu? …………. Mâl û mülke mağrur olma, …

Continue reading

Unutulmayan Sözler 9

  Lîk gavgâya çıkar bir yanı Sen tevâzuyla savuşdur anı. * * * * * Tab’ı âdemde olur kibr ü gurur Maraz-ı müzmin ü zahm-ı nâsur. * * * * * Düşen ol vâdîye iflâh olmaz Maraz-ı nikbeti ıslâh olmaz. * * * * * Olma mestâne-i câh u pâye Karşu durma gazab-ı Mevlâ’ya. * …

Continue reading

Unutulmayan Sözler 8

  Tevazu kıl ve kibirden çok sakın Tevazu kılar halkı Hakk’a yakın. ………… Malumdur ki fısk ile cihan olmaz harap Eyler onu müdahene-i aliman harap. ………. Toprak ol toprak ki gül bitsin sende Topraktan başka yok kavuşan güle.