Sözler – Sayfa 3 – Prof. Dr. AHMET ŞİMŞİRGİL

Category: Sözler

Unutulmayan Sözler 9

  Lîk gavgâya çıkar bir yanı Sen tevâzuyla savuşdur anı. * * * * * Tab’ı âdemde olur kibr ü gurur Maraz-ı müzmin ü zahm-ı nâsur. * * * * * Düşen ol vâdîye iflâh olmaz Maraz-ı nikbeti ıslâh olmaz. * * * * * Olma mestâne-i câh u pâye Karşu durma gazab-ı Mevlâ’ya. * …

Continue reading

Unutulmayan Sözler 8

  Tevazu kıl ve kibirden çok sakın Tevazu kılar halkı Hakk’a yakın. ………… Malumdur ki fısk ile cihan olmaz harap Eyler onu müdahene-i aliman harap. ………. Toprak ol toprak ki gül bitsin sende Topraktan başka yok kavuşan güle.  

Unutulmayan Sözler 7

  Dîl-i câhilde olmaz nûr-i irfan Ki nâdanın olur kalbi de nâdan. * * * * * Nadan ile sohbet etmek güçtür bilene Çünkü nadan ne gelirse söyler diline. * * * * * Cahille çıkma yola Gelir başa türlü bela. * * * * * Kokma gül nadan elinden al eline sûseni Geçme namert …

Continue reading

Unutulmayan Sözler 6

  Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı Söz ola ağılı aşı, bal ile yağ ede bir söz. * * * * * Gel ahî ey şehriyâri sözümüzü dinle bâri Hezâr gevher ü dinârı kara toprağ ede bir söz. * * * * * Kişi bile söz demini demeye sözün kemini Bu cihân cehennemini …

Continue reading

Unutulmayan Sözler 5

  Sıfat-ı hazret-i Mevla’dır ilim Cümle evsaftan a’ladır ilim. * * * * * Matlabı ilme çalış ol a’lem Farzdır dedi Resül-i Ekrem. * * * * * İlim bir lücce-i bi-sahildir Anda âlim geçinen cahildir. * * * * * Cehle Hak mevt dedi ilme hayat Olma hem-hal-i gürûh-ı emvat. * * * * …

Continue reading