Category: Sözler

Unutulmayan Sözler 4

Niceler benim dedi bu cihan Ona benim dediği kaldı heman. * * * Masal gibi gelir masal diyene Pek faydalıdır kıymet bilene. * * * Bilmem neden gündelik işlerle telaştasın Kızım sende Fatih’ler doğuracak yaştasın. * * * Olur insanda zeban bir iki gûş Sen dahi bir söyle ol iki hâmuş. * * * Gençlikte …

Okumaya devam edin »

Unutulmayan Sözler 3

Okuma bilmeyip yazan Odur dünyayı bozan. * * * Âlimim dersin amma âlemden bî-habersin Bu andan bu nefesden bu demden bî-habersin. * * * Pişkinin halini anlayamaz ham Kısa kesmek gerek sözü vesselam. * * * Cehlin ol mertebesi sehl olmaz Ta kesbsiz bu kadar cehl olmaz. * * * Güneşin zerre kadar kadrine noksan …

Okumaya devam edin »

Unutulmayan Sözler 2

Aklı olan anlar bunu dünya misafirhânedir Baki safa tahsiline sa’y etmeyen divânedir. * * * Gitti Mecnun hâne-i dehri bana ısmarladı Bir harâb evdir, kalır divâneden divâneye. * * * Gonce-i dil açılub hâtır niçün şâd olmaya Bağda güller mi yok gülşende bülbüller mi yok. * * * Akıl bir mizanı nakıstır hukuku vezn içün …

Okumaya devam edin »

Unutulmayan sözler 1

Her kim ki onlara kem nazarla bakar, Yüreğinin üstüne tersten yumruk yer…