Category: Sözler

Unutulmayan Sözler 7

  Dîl-i câhilde olmaz nûr-i irfan Ki nâdanın olur kalbi de nâdan. * * * * * Nadan ile sohbet etmek güçtür bilene Çünkü nadan ne gelirse söyler diline. * * * * * Cahille çıkma yola Gelir başa türlü bela. * * * * * Kokma gül nadan elinden al eline sûseni Geçme namert …

Continue reading

Unutulmayan Sözler 6

  Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı Söz ola ağılı aşı, bal ile yağ ede bir söz. * * * * * Gel ahî ey şehriyâri sözümüzü dinle bâri Hezâr gevher ü dinârı kara toprağ ede bir söz. * * * * * Kişi bile söz demini demeye sözün kemini Bu cihân cehennemini …

Continue reading

Unutulmayan Sözler 5

  Sıfat-ı hazret-i Mevla’dır ilim Cümle evsaftan a’ladır ilim. * * * * * Matlabı ilme çalış ol a’lem Farzdır dedi Resül-i Ekrem. * * * * * İlim bir lücce-i bi-sahildir Anda âlim geçinen cahildir. * * * * * Cehle Hak mevt dedi ilme hayat Olma hem-hal-i gürûh-ı emvat. * * * * …

Continue reading

Unutulmayan Sözler 4

  Niceler benim dedi bu cihan Ona benim dediği kaldı heman. * * * Masal gibi gelir masal diyene Pek faydalıdır kıymet bilene. * * * Bilmem neden gündelik işlerle telaştasın Kızım sende Fatih’ler doğuracak yaştasın. * * * Olur insanda zeban bir iki gûş Sen dahi bir söyle ol iki hâmuş. * * * …

Continue reading