Category: Sözler

Unutulmayan Sözler 3

  Okuma bilmeyip yazan Odur dünyayı bozan. * * * Âlimim dersin amma âlemden bî-habersin Bu andan bu nefesden bu demden bî-habersin. * * * Pişkinin halini anlayamaz ham Kısa kesmek gerek sözü vesselam. * * * Cehlin ol mertebesi sehl olmaz Ta kesbsiz bu kadar cehl olmaz. * * * Güneşin zerre kadar kadrine …

Continue reading

Unutulmayan Sözler 2

  Aklı olan anlar bunu dünya misafirhânedir Baki safa tahsiline sa’y etmeyen divânedir. * * * Gitti Mecnun hâne-i dehri bana ısmarladı Bir harâb evdir, kalır divâneden divâneye. * * * Gonce-i dil açılub hâtır niçün şâd olmaya Bağda güller mi yok gülşende bülbüller mi yok. * * * Akıl bir mizanı nakıstır hukuku vezn …

Continue reading

Unutulmayan sözler 1

  Her kim ki onlara kem nazarla bakar, Yüreğinin üstüne tersten yumruk yer… Barbaros Hayreddin Paşa