Kategori: Tarih ve İnsan

Vatan sevgisi

Diğer kafir gemileri kaptanlarının esir düştüğünü görünce şaşkınlıkla ne yapacaklarını bilemediler. Kimin için cenk eyleyecekler ve kimin için çalışacaklardı? Savaşmağa iktidarları kalmayıp kaçış yolunu tuttular. Gazilerin iki gemisi bunları takibe koyuldu. Hızır Reis esir edilen yüz doksan beş kafiri teknelere pay ettirip kaptanlarını kendi teknesine getirttirdi. Kaptan gemisini de donatıp kendi gemilerine kattılar. Böylece yedi …

Devamını oku

Payınızı Alınız

SİZ DE PAYINIZI ALINIZ! Avusturya imparatoru altıncı Charles ölünce, Avusturya tahtı, kızı Marie Therese’ye kaldı. Avrupa devletleri, Avusturya’ya saldırarak, bir çok toprağını zabtettiler. Bu sırada Avrupa’daki bazı devletlerin kralları, sultan birinci Mahmûd Han’a başvurarak; “Avusturya’dan siz de payınızı almalısınız” dediler. Sultan Mahmûd Han, şu güzel cevâbı verdi: “Düşene vurmak yiğitlik değildir. Biz bir şey istersek …

Devamını oku

Takdir Etmek

HİZMETİ GEÇENLERİ TAKDİR EDERDİ Sultan birinci Mahmûd Han, hemen hemen bütün saltanatı boyunca devam eden İran, Rus ve Avusturya muhârebelerini; Hekimoğlu Ali Paşa, Topal Osman Paşa, Ahmed Paşa, Yeğen ve İvaz Mehmed paşalar gibi değerli kumandanlarıyla idare etti. Bilhassa hayâtı muvaffakiyetlerle dolu Hekimoğlu gibi cidden yetişkin ve tecrübeli vezirleri, sadârette ve ordu seraskerliklerinde kullanarak muvaffak …

Devamını oku

Hitâbet

KİMSEYE SEN DİYE HİTÂB ETMEZDİ Sultan İkinci Abdülhamîd Han’ın kızlarından Ayşe Osmanoğlu, Hâtıralarım isimli kitabında babasının kendi terbiyeleri üzerinde itinâ ile durmasını şu sözleriyle ifâde ediyor. Bu ifâdeler aynı zamanda pâdişâhın haremde kızları ile olan ilgi ve alâkası için de güzel bir nümûne teşkil etmektedir. “Babam işleri hafif olduğu zaman, haremlerinden ve kızlarından kimi isterse …

Devamını oku