Tarih ve İnsan – Sayfa 6 – Prof. Dr. AHMET ŞİMŞİRGİL

Category: Tarih ve İnsan

Timûr Han’ın Tüzükatı

Timûr Han’ın Tüzükatı Yirmi yedi ülkenin hâkanı olan Tîmûr Han, başarılarının sırrını 12 maddede toplamış ve bunlara, oğullarının da uyması vasiyetiyle eserinde şöyle belirtmiştir: 1. Allahü teâlânın dînini ve hazret-i Muhammed’in şerîatini dünyâya yaymayı esas edindim. Her zaman her yerde İslâmiyeti tuttum. 2. Etrâfımda olan adamları 12’ye ayırdım. Gerek ülkeler fethi ve gerekse fethettiğim ülkeleri …

Continue reading

Osmanlı Devleti

Dünyanın süper gücü olmuş bir Türk Devleti … Üç kıtaya yayılmış bir hükümdarlık… Dağılan Anadolu Selçuklu Devleti ‘nin ardından kurulan beyliklerin içinde en küçüğü… Sahip olduğu hoşgörüsü, cihâd amaçlı fetihleriyle kısa sürede Anadolu’ya hâkim olup sınırlarını genişleterek beylikten imparatorluk haline gelen Devlet-i Âliyye-i Osmaniyye … Yaklaşık yedi asırlık ömrümden seneler geçtikçe kardeş katli, harem , …

Continue reading

Anadolu 5 Asırlık Birliğini Sultan Selim’e Borçlu

Asli kaynaklardan Osmanlı tarihini anlattığı “Kayı” serisiyle farklı bir bakış açısı sunan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Yavuz Sultan Selim’in tesis ettiği Anadolu birliğinin 500 yıldır sürdüğünü söylüyor. Hikâye tadında kaleme aldığı “Kayı” isimli kitap serisiyle Osmanlı tarihi araştırmalarına farklı bir üslup kazandıran Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil; II. Bayezid …

Continue reading

Bunca Zahmet Niye?

Fâtih Sultan Mehmed Han, kış-yaz demeden ve hiç dinlenmeden ordusunun hasında Anadolu’dan Rumeli’ye, Rumeli’den Anadolu’ya defalarca geçmiştir. Trabzon Rum İmparatorluğu üzerine sefere çıktığı zaman, Doğu Karadeniz dağlarında bir nefer gibi kayadan kayaya atlayarak, tırmanarak kale önüne varmıştı. Bu sırada yanında elçi bulunan Uzun Hasan’ın annesi iyice yorulduğundan, pâdişâha; “Hey oğul!.. Bir Trabzon için, bunca zahmet …

Continue reading