Category: Tarih ve İnsan

image_pdfimage_print

Özlediğimiz Düğün

Birinci Kolordu-yu hümâyûn başkâtibi Hikmet Bey diyor ki: “Gâzi Osman Paşa’nın ve yiğit askerlerinin kahramanlığını bir mikdâr yansıtan şu hâtırayı anlatmadan geçemiyeceğim. Bunu bana Kerim Paşa, her kelimesini gözyaşı dökerek anlatmıştı: “Gâzi Osman Paşa hazretleri Vidin’de iken, İstanbul’dan Ruslara harp ilân edildiğini bildiren telgrafnâme-i hümâyûn geldi. Cennetmekân sultan İkinci Abdülhamîd Han’ın gönderdiği bu telgrafı büyük …

Continue reading

Osmanlı Sultanları

S. No  İsmi ve Babası Doğum Tarihi Tahta Geçişi Vefâtı 1  Sultân Osmân bin Ertuğrul gâzî 656 699 [1299] 726 [1326] 2  Orhan bin Osmân hân 687 726 [1326] 761 [1359] 3  Murâd bin Orhân hân 726 761 [1359] 791 [1389] 4  Bâyezîd bin Murâd hân 761 791 [1389] 805 [1403] 5  Muhammed bin Bâyezîd …

Continue reading

Ey Oğul

Şeyh Edebalı’nın Nasihati Yıllardır kendisini yetiştiren ve bir devlet kurmaya doğru âdeta adım adım götüren şeyh Edebalı, Bey olduğu gün kendisine, tarihe geçen şu çarpıcı nasihatleri yaptı. “Ey oğul! Beysin… Bundan sonra öfke bize; uysallık sana… Güceniklik bize; katlanmak sana… Acizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana… Geçimsizlikler bize, çatışmalar bize, anlaşmazlıklar bize; adâlet sana… …

Continue reading

İncitme Gel Dervişleri

İncitme gel dervişleri Orhan Gâzi girdiği illerde; garipleri, dervişleri arar sorardı. Devletin manevî liderlerinden Geyikli Baba ile arasında geçen bir hadise onun, devrindeki alim ve şeyhlere olan saygı ve sadakatini göstermesi açısından mühimdir. Nitekim inegöl yöresinde, Keşiş dağı aralığında hayli derviş bulunduğunu işitti. Oradaki baba dostu Turgut Alp’e haber saldı. Turgut Alp ihtiyarlamı ştı. Bir adam yolladı. …

Continue reading