Devletlü sultânım baba!

Ey serâser âleme sultan Süleyman’ım baba
Tende canım canımın içinde cananım baba
Bâyezid’ine kıyar mısın benim canım baba
Bî-günahım Hak bilür devletlü sultânım baba.

Enbiyâ-ı ser-defter ya’nî ki âdem hakkıyçün
Hem dahi Musa ile İsa vü Meryem hakkıyçün
Kâinatın serveri ol rûh-i azâm hakkıyçün
Bî-günahım Hak bilür devletlü sultânım baba.

Sanki Mecnûn’um bana dağlar başı oldu durak
Ayrılup bilcümle mâl ü mülkten düştüm ırak
Dökerim gözyaşını vâ-hesretâ dâd el-firak
Bî-günahım Hak bilür devletlü sultânım baba.

Kim sana arzeyleye hâlim eyâ Şah-ı kerîm
Anadan kardaşlarumdan ayrılup kaldım yetîm
Yok benim bir zerre isyanım sana Hak’tır alîm
Bî-günahım Hak bilür devletlü sultânım baba.

Bir nice masumum olduğun şehâ bilmez misin?
Anların kanına girmekten hazer kılmaz mısın?
Yoksa ben kulunla Hak dergâhına varmaz mısın?
Bî-günahım Hak bilür devletlü sultânım baba.

Hak Taâlâ kim cihanın Şahı etmiştir seni
Öldürüp ben kulunu güldürme şahım düşmeni
Gözlerim nûru oğullarımdan ayırma beni
Bî-günahım Hak bilür devletlü sultânım baba.

Tutalım iki elim baştan başa kanda ola
Bu meseldir söylenür kim kul günah itse n’ola
Bayezid’in suçunu bağışla kıyma bu kula
Bî-günahım Hak bilür devletlü sultânım baba.

Şehzâde Bayezid

 

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.