Devletlü sultânım baba!

image_pdfimage_print

Ey serâser âleme sultan Süleyman’ım baba
Tende canım canımın içinde cananım baba
Bâyezid’ine kıyar mısın benim canım baba
Bî-günahım Hak bilür devletlü sultânım baba.

Enbiyâ-ı ser-defter ya’nî ki âdem hakkıyçün
Hem dahi Musa ile İsa vü Meryem hakkıyçün
Kâinatın serveri ol rûh-i azâm hakkıyçün
Bî-günahım Hak bilür devletlü sultânım baba.

Sanki Mecnûn’um bana dağlar başı oldu durak
Ayrılup bilcümle mâl ü mülkten düştüm ırak
Dökerim gözyaşını vâ-hesretâ dâd el-firak
Bî-günahım Hak bilür devletlü sultânım baba.

Kim sana arzeyleye hâlim eyâ Şah-ı kerîm
Anadan kardaşlarumdan ayrılup kaldım yetîm
Yok benim bir zerre isyanım sana Hak’tır alîm
Bî-günahım Hak bilür devletlü sultânım baba.

Bir nice masumum olduğun şehâ bilmez misin?
Anların kanına girmekten hazer kılmaz mısın?
Yoksa ben kulunla Hak dergâhına varmaz mısın?
Bî-günahım Hak bilür devletlü sultânım baba.

Hak Taâlâ kim cihanın Şahı etmiştir seni
Öldürüp ben kulunu güldürme şahım düşmeni
Gözlerim nûru oğullarımdan ayırma beni
Bî-günahım Hak bilür devletlü sultânım baba.

Tutalım iki elim baştan başa kanda ola
Bu meseldir söylenür kim kul günah itse n’ola
Bayezid’in suçunu bağışla kıyma bu kula
Bî-günahım Hak bilür devletlü sultânım baba.

Şehzâde Bayezid

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.