Devletlü sultânım baba!

Devletlü sultânım baba!

 

Ey serâser âleme sultan Süleyman’ım baba

Tende canım canımın içinde cananım baba

Bâyezid’ine kıyar mısın benim canım baba

Bî-günahım Hak bilür devletlü sultânım baba.

 

Enbiyâ-ı ser-defter ya’nî ki âdem hakkıyçün

Hem dahi Musa ile İsa vü Meryem hakkıyçün

Kâinatın serveri ol rûh-i azâm hakkıyçün

Bî-günahım Hak bilür devletlü sultânım baba.

 

Sanki Mecnûn’um bana dağlar başı oldu durak

Ayrılup bilcümle mâl ü mülkten düştüm ırak

Dökerim gözyaşını vâ-hesretâ dâd el-firak

Bî-günahım Hak bilür devletlü sultânım baba.

 

Kim sana arzeyleye hâlim eyâ Şah-ı kerîm

Anadan kardaşlarumdan ayrılup kaldım yetîm

Yok benim bir zerre isyanım sana Hak’tır alîm

Bî-günahım Hak bilür devletlü sultânım baba.

 

Bir nice masumum olduğun şehâ bilmez misin?

Anların kanına girmekten hazer kılmaz mısın?

Yoksa ben kulunla Hak dergâhına varmaz mısın?

Bî-günahım Hak bilür devletlü sultânım baba.

 

Hak Taâlâ kim cihanın Şahı etmiştir seni

Öldürüp ben kulunu güldürme şahım düşmeni

Gözlerim nûru oğullarımdan ayırma beni

Bî-günahım Hak bilür devletlü sultânım baba.

 

Tutalım iki elim baştan başa kanda ola

Bu meseldir söylenür kim kul günah itse n’ola

Bayezid’in suçunu bağışla kıyma bu kula

Bî-günahım Hak bilür devletlü sultânım baba.

 

Şehzâde Bayezid

 

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published.