Eserleri

1- Kayı I – Ertuğrul’un Ocağı (Timaş Yayınları)
2- Kayı II – Cihan Devleti (Timaş Yayınları)
3- Kayı III – Haremeyn Hizmetinde (Timaş Yayınları)
4- Kayı IV – Ufukların Sultanı Kanuni (Timaş Yayınları)
5- Kayı V – Kudret ve Azamet Yılları (Timaş Yayınları)
6- Kayı VI – İmparatorluğun Zirvesi ve Dönüş (Timaş Yayınları)
7- Kayı VII – Kutsal İttifaka Karşı (Timaş Yayınları)
8- Kayı VIII – Islahat, Darbe ve Devlet (Timaş Yayınları)
9- Kayı IX – Sonun Başlangıcı (Timaş Yayınları)
10- Kayı X – II. Abdülhamid Han (Timaş Yayınları)
11- Valide Sultanlar ve Harem (Timaş Yayınları)
12- Denizler Fatihi Piyale Paşa ve Cerbe Zaferi (Timaş Yayınları)
13- İstanbul, Fetih ve Fatih (İBB. Kültür A.Ş. Yayınları)
14- Fethin Kahramanları (İBB Kültür A.Ş. Yayınları)
15- Ahmed Cevdet Paşa ve Mecelle (Beylik Yayınları)
16- Devr-i Gül Sohbetleri (Beylik Yayınları)
17- Slovakya’da Osmanlılar (Beylik Yayınları)
18- Bir Müstakil Dünya: Topkapı Sarayı (Timaş Yayınları)
19- Kaptan Paşa’nın Seyir Defteri (BKY Yayınları)
20- Otağ -I- Büyük Doğuş (Timaş Yayınları)
21- Otağ -II- Emir Timur (Timaş Yayınları)
22- Eşrefoğlu Rûmî (IQ Kültür Sanat Yayıncılık)
23- Osmanlı Gerçekleri I (Timaş Yayınları)
24- Osmanlı Gerçekleri II (Timaş Yayınları)
25- Sultan II. Kılıç Arslan ve Aksaray (IQ Kültür Sanat Yayıncılık)
26- Asırlara Hitab Eden Alim Osman Hulusi Efendi (Nasihat Yayınları)
27- Adalet Ustaları (Destek Yayınları)
27- Otağ -III- Sultan Alparslan (Timaş Yayınları)