Garibname’den bir şiir

İşbu mülki aşk için düzdi Çalab
Yir ü gök olmaklığa âşkdur sebep.

Yire gökde zerre zerre aşk kodı
Anun içün doldı âlem aşk odı.

Ne ki varsa cümle âşıkdur ana
Hasreti şol kim yite bir kez ana.

Her birine bir nazar kılmışıdı
Bir işaret kullığa olmışıdı.

Kıldı bunlar ol işaret üstine
Herbiri hoş görinem dip dostuna.

Yire bir kez dur didi durdı durur
Aşk içinde yüz yire urdı durur.

Suya bir kez ak didi akdi akar
Aşk içinde dün ü gündüz bîkarar.

Yile bir kes es didi esdi eser
Aşk içinde günde bin menzil keser.

Oda bir kez yan didi yandı yanar
Yan durur hem âşk ile kendü yanar.

Pes bilün her nesne âşka kul durur
Aşk durur kim ağladur hem güldürür.

Aşık Paşa

 

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.